Så du røgen i Hjortespring?

Publiceret 17-04-2024

Lørdag den 13. april blev det lange græs ved Skinderskoven endelig brændt af for at sikre biodiversiteten.

Hvis du befandt dig i vindretningen, så har du sikkert mærket duften af brændt græs, eller du så måske røgen drive indover, hvis du befandt dig i Skinderskoven i lørdags.

 Herlev Kommune har hyret Herlevfirmaet Natur360 til at stå for afbrændingen af førne – det lange tørre græs fra sidste år.

Ved at afbrænde græsset giver man vilde urter og blomster en bedre chance i kampen mod græsset, der har det med at dominere.

Johanne Salomon Bak, der er der er biolog og partner i Natur360, forklarer, at det har været svært finde et tidspunkt for afbrænding i det omskiftelige forår med en masse nedbør.

”Området blev dog brændt fint i bund flere steder, men vegetationen var mange steder desværre stadig ret fugtig, og gjorde afbrændingen besværlig. Men når det er sagt så tror jeg bestemt det kan bære med til at ændre vegetationssammensætningen på arealet, da der er skabt flere områder hvor der kan ske fremspiring af urtevegetation, såfremt frøene allerede ligger der, siger Johanne Salomon Bak.

For sent at brænde vejskråninger

Det var også planen, at vejskråningen ud mod Klausdalsbrovej skulle brændes af i år. Det nåede Natur360 desværre ikke.

”Den er simpelthen blevet for grøn nu. Grunden til at vi ikke har brændt den tidligere, har primært været på grund af ugunstige vindretninger. Vi ville gerne sikre os at røgen bevægede sig væk fra Klausdalsbrovej og helst også så den ikke direkte bevægede sig over mod rækkehusene, og de dage har der ikke være mange af mellem de mange våde dage med regn og skyer”, siger Johanne Salomon Bak.