Tag på parkvandring i det vilde Herlev og mød et veterantræ

Publiceret 05-09-2023

Måske har du opdaget det! Herlev er blevet grønnere og vildere. Nu kan du komme på parkvandring med en ekspert i biodiversitet og høre, hvad det betyder. Det sker den 12. september i Elverparken og den 19. september i Hospitalsparken.

I januar vedtog kommunalbestyrelsen Klimahandleplan 2050 som blandt andet har fokus på at fremme biodiversitet og vild natur på de kommunale arealer.

Det har betydet en ny måde pleje og vedligeholde Herlevs grønne arealer. Kommunen har indgået en ny kontrakt med gartnerfirmaet OKNygaard, der har forpligtet sig forskellige bæredygtighedstiltag og omlægninger af udearealer.

På parkvandringerne i henholdsvis Elverparken og Hospitalsparken vil guiderne være Kirstine Kot, rådgiver i naturbaserede løsninger hos OKNygaard og landskabsarkitekt i Herlev Kommune Kirsten Høi.

Parkvandring i Eleverparken:

Vandringen starter ved scenen i Elverparken 12. september KL. 14. Her kan du bl.a. høre om:

  • nye beplantninger i parken med hjemmehørende træer og buske
  • udviklingen af blomstrende vilde urter
  • veteranisering af træer, så de bliver bedre levesteder for fugle, insekter og flagermus
  • udvikling af naturlige selvsåede træer og buske på øen i søen og langs søbredden
  • dyreliv i søen
  • regnvandsbassin med forvildede stauder.

Parkvandringen i Hospitalsparken er den 19. september kl. 14 for alle interesserede borgere i Herlev.

Mødested: Parkvandringen starter kl. 14 ved legepladsen vest for søen i Hospitalsparken.