Budgetforslag 2024-2027

Publiceret 01-09-2023

Budgetforslag 2024-2027 er sendt i høring hos de høringsberettigede parter. Fristen for høringssvar er mandag den 4. september 2023 klokken 12.00.

Høringsberettigede parter kan indsende høringssvar på mail til budgetogregnskab@herlev.dk.

Se budgetforslaget

Første behandlingen i Økonomi- og Planlægningsudvalget er onsdag den 6. september 2023 og i kommunalbestyrelsen onsdag den 13. september 2023.

Fristen for indsendelse af politiske ændringsforslag til borgmesteren er fastsat til den 25. september 2023.

Anden behandlingen er onsdag den 4. oktober 2023 i Økonomi- og Planlægningsudvalget og onsdag den 11. oktober 2023 i kommunalbestyrelsen.