Giv din mening tilkende om udvidelsen af Motorring 3

Publiceret 21-09-2023

Vejdirektoratet har åbnet for at borgere og andre kan indsende høringssvar til udvidelsen af Motorring 3.

Folketingets partier har besluttet, at der frem mod 2035 skal være gøres mere plads til den voksende trafik på Motorring 3 fra Lyngby Omfartsvej i nord til sammenfletningen ved Køge Bugt i syd.

Det skal ske ved at udbygge motorvejen med et ekstra spor primært ved at inddrage nødsporet. Køresporene bliver mindre og hastigheden sættes ned til 90 km/t.

Før anlægsarbejdet kan gå i gang, skal der laves en vurdering af virkning for miljøet – en såkaldt VVM-undersøgelse– der afdækker forskellige perspektiver ved projektet.

Den undersøgelse er netop blevet færdig, og statens myndighed på vejområdet, Vejdirektoratet, har derfor sendt undersøgelsen i offentlig høring.

Det vil sige, at alle nu har muligheden for at komme med indspark til projektet og konsekvenserne heraf.

Når høringen er slut, vil Vejdirektoratet lave en indstilling til Transportministeren, som danner grundlag for beslutningen om projektets videre udformning.

Så hvis du vil gøre din holdning gældende, er det nu, at du har chancen.

Du har også mulighed at komme til to borgermøder. De afholdes den 27. september fra 19-21, og den 28. september i Søborg fra 19-21.

Læs mere om udvidelsen af Motorring 3

Indsend dit høringssvar her