Gladsaxe og Herlev slipper dyrene løs for at fremme biodiversiteten

Publiceret 27-10-2023

I dag ankom fire Galloway-okser til en helt ny dyrefold i Fedtmosen, som ligger på grænsen mellem Herlev og Gladsaxe kommune. Galloway-kvæget skal græsse i folden året rundt og hjælpe med at fremme den vilde natur.

Borgmester i Herlev Kommune, Thomas Gyldal Petersen og borgmester i Gladsaxe Kommune, Trine Græse bød i dag det nye kvæg velkommen til Fedtmosen.

Hvis man fremover nyder naturen på grænsen mellem Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune ved Fedtmosen, kan man møde Galloway-kvæg, der står og græsser.

Kvæget er netop blevet sluppet ud i naturen i en indhegnet fold, og de er en del af et projekt, der skal skabe biodiversitet og fremme naturoplevelsen i området.

Det glæder borgmester i Herlev Kommune, Thomas Gyldal Petersen.

"I Herlev er vi stolte og glade for det unikke naturområde, som vi har i Hjortespring. Det er vigtigt for vores identitet, at vi er et sted med et rigt byliv og en storslået natur. Det skal vi værne om, og derfor er det vigtigt, at vi skaber de bedste vilkår for at udvikle den vilde natur," siger Thomas Gyldal Petersen.

Også borgmester i Gladsaxe, Trine Græse, glæder sig over projektet:

"Det er en gevinst for både naturen og for mange borgere i området, at vi sammen med Herlev Kommune kan åbne en fælles dyrefold med helårsgræssende kvæg i Fedtmosen. Vi har rigtig gode erfaringer med naturheste og kvæg i Høje Gladsaxe Parken. Her kan vi se, at der er kommet en øget biodiversitet. Vi kan samtidig se, at rigtig mange borgere går tur i folden," siger borgmester Trine Græse.

Det er beregnet, at der er fødegrundlag for op til fem-seks dyr i Fedtmosefolden. Antallet af dyr og typer af dyr vil løbende blive tilpasset, så der sikres mest mulig biodiversitet og høj dyrevelfærd.

Andre aktuelle dyrefolde i området

Ud over den nye fold i Fedtmosen er der aktuelt i Herlev Kommune ved at blive etableret en fold ved Smørmosen. Her kommer der til at gå ca. to kvæg også af Galloway-racen.

Endelig er der i området etableret Lindholmfolden, som bliver afgræsset periodevis af kvæg, heste, grise og får.

Alle tre folde kommer til at være afgrænset af hegn, og der bliver mulighed for at gå ind i foldene via låger.

I Gladsaxe Kommune har der i Høje Gladsaxe Parken på grænsen til Utterslev Mose i tre år været helårsgræsning med Gallowaykvæg og naturheste. Her er der allerede fine resultater og mange glade besøgende. 

Hold afstand og ingen fodring

Når du færdes i folden, skal du altid holde god afstand til dyrene, og du må heller ikke fodre dem. Dyr, der bliver fodret, kan med tiden blive opsøgende, hvilket kan opleves ubehageligt. Det kan også være decideret usundt for dyrene at blive fodret, selv med græs plukket i grøftekanten.

Læs mere: 

Græsning som naturgenopretning | Herlev Kommune