Nye veje til velfærd

En personlig træner og en app giver mere livskvalitet og sparer ressourcer

Publiceret 12-10-2023

De første herlevborgere med plejebehov har fået en indbydelse til at deltage i et nyt træningstilbud i eget hjem. Den nye velfærdsteknologi kan gøre borgeren mere selvhjulpen, og samtidig forventes det, at det kan mindske efterspørgslen på hjemmepleje i Herlev med godt 8.000 timer årligt.

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Ikke desto mindre er det en veldokumenteret form for velfærdsteknologi med stor effekt, som Herlev Kommune nu tilbyder borgere, der i forvejen får hjemmehjælp og har brug for personlig pleje.

DigiRehab hedder træningstilbuddet, som efterhånden 40 kommuner benytter. Træningen bliver skræddersyet til borgeren ved hjælp af en app på en tablet. Træningen tilbydes to gange om ugen i op til 12 uger med støtte fra en uddannet sundhedsmedarbejder. 

Mere livskvalitet

Erfaringer fra andre kommuner viser, at den fysiske træning giver ældre bedre balance, gør dem mere mobile og i stand til at klare flere ting selv i hverdagen.

Annika Nielsen, der er funktionsleder i Voksenrådgivning og Visitation, forklarer at hos mange borgere stiger humøret i takt med at borgeren bliver mere selvhjulpen.

– Vi taler om en gruppe af borgere, der er afhængige af for eksempel hjælp til at komme i bad og til toiletbesøg. Det er gøremål, som borgerne har et meget stort ønske om selv at kunne varetage. Med DigiRehab træningen kan de blive selvhjulpne. Det giver frihed og selvbestemmelse, og det har stor betydning for livskvaliteten siger Annika Nielsen.

Nytænkning

Derudover er der en ressourcebesparelse i at bruge DigiRehab-træningen.

Træningen instrueres af sundhedspersonalet – det vil sige Sosu-assistenter, der er blevet uddannede som trænere. Træningen understøttes med billeder og video på en tabletcomputer. Det intelligente træningsprogram DigiRehab tilpasser træningen, så den bliver sværere eller lettere, alt efter hvordan træningen går.

Gitte Friberg Bomholdt (S), der er formand for Sundheds- og Voksenudvalget, forklarer, investeringen i DigiRehab træningen er en del af en ny tilgang til velfærdsydelserne på sundhed- og ældreområde, der går under overskriften ”Nye veje til velfærd”.

– Det handler om nytænkning af opgaverne, der både giver mere kvalitet og en effektiviseringsgevinst, siger Gitte Friberg Bomholdt.

Med introduktionen af DigiRehab forventes den årlige økonomiske effekt at være en mindsket efterspørgsel på hjemmepleje på 6.090 timer. For borgere med praktisk hjælp forventes den årlige økonomiske effekt i forebygget efterspørgsel på hjemmepleje at udgøre 2.014 timer.

Med investering i DigiRehab og ansættelse af tre trænere vil Herlev Kommune over fire år kunne forvente en total økonomisk besparelse på 5,6 mio. kr. Det vil betyde en samlet reduktion i efterspørgslen efter hjemmeplejepersonale på minimum 10,5 medarbejdere.

– En ting er den forventede økonomiske besparelse, men det betyder også, at vi kan frigive ressourcer i hjemmeplejen, når efterspørgsel på hjemmehjælp mindskes. I en tid, hvor vi har en udfordring med at skaffe arbejdskraft nok, er det en væsentlig gevinst, siger Gitte Friberg Bomholdt.

Tilbuddet er til udvalgte borgere, der i forvejen får hjemmehjælp og som ikke modtager andre former for træning. Træningen kan tilbydes til ca. 225 borgere pr. år og de første borgere har fået invitationen og indgået aftale med en træner.