Tirsdag lukkes Sønderlundvej ved Herlev Byskole afd. Eng

Publiceret 20-03-2023

Tirsdag den 21. marts efter kl. 8.30 lukkes Sønderlundvej for gennemkørsel. Opsætningen af trafikskilte foregår efter morgentrafikken.

Kommunens entreprenør begynder opsætningen af skilte om formiddagen. Dermed kan alle møde som normalt i Herlev Byskole afd. Eng tirsdag morgen. Til gengæld vil trafikreguleringen være gældende, når forældre skal hente deres børn på skolen om eftermiddagen.

I sidste uge blev der opsat informationstavler på vejen, der oplyser om den planlagte trafikregulering.

Herlev Kommunes trafikteam vil være til stede i området det første stykke tid, for at sikre at alt fungerer efter hensigten.

Det er aftalt og bekræftet med vores leverandør, at afspærringen sker i morgen tirsdag den 21. marts 2023 efter kl. 8.30. Dermed kan alle komme i skole, som normalt, tirsdag morgen.

Baggrunden

Kommunen har modtaget en del henvendelser fra forældre, skolebestyrelse og ansatte, som er bekymrede for den øgede trafik på skolevejen i forbindelse med letbanebyggeriet. På den baggrund har kommunen undersøgt forskellige løsninger for at forbedre de trafikale forhold ved skolen. 

Det er kommunens vurdering, at en vejlukning vil være mest effektiv i forhold til at forhindre bilister i at benytte Sønderlundvej som alternativ til Herlev Hovedgade. Sønderlundvej bliver derfor lukket på forsøgsbasis for gennemkørsel vest for Stumpedal i tre måneder. Det er fortsat muligt at færdes til fods og på cykel som hidtil.

Der vil være indkørsel til Engløbet fra Herlev Hovedgade, men kommunen opfordrer til, at så mange som muligt går eller cykler til skole. Forældre som afleverer deres børn i bil kan med fordel parkere ved Herlev Rådhus, hvor der er pladser til midlertidig parkering. Derfra er der kun en kort gåtur til skolen.

Vejlukningen bliver løbende evalueret af kommunen for at sikre de bedst mulige forhold i området. Politiet har været med i drøftelserne om lukning af vejen og ser positivt på trafikforsøget.