På mandag åbner Rådhus Hjortespring

Publiceret 31-03-2023

På det nye rådhus kan borgerne fremover møde de 136 medarbejdere på børn-, unge og familieområdet, samt dagtilbud og skole.

Fra på mandag den 3. april slår Herlev Kommune dørene op til det nye Rådhus Hjortespring, der ligger Dildhaven 43.

Onsdag eftermiddag var Herlevs kommunalbestyrelse forbi for at få et indtryk og en introduktion til den nye bygning (billedet).

Kommunaldirektør Jesper Zwisler viste kommunalbestyrelsen rundt og fortalte om tankerne bag arkitekturen og indretningen.

Besøgende til huset kommer i første omgang ind i et stort åbent rum. Væggene er beklædt med træ, hvilket giver en varm atmosfære og en god akustik. Onsdag var rummet endnu tomt, men hen over weekenden bliver det møbleret.

- Tanken er, at man mærker en imødekommenhed, når man kommer ind i bygningen. Rummet er både åbent og privat., forklarede Jesper Zwisler.

Fleksibel mødesal

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne kunne også besigtige deres nye mødesal. Det krævede lidt fantasi, for det rum er stadig helt tomt. Det bliver først på den anden side af sommerferien, at kommunalbestyrelsesmøderne kommer til at foregå i Rådhus Hjortespring. Det er besluttet, at møderne herfra vil blive livestreamet. Indretningen bliver fleksibel, så rummet også kan bruges til andre formål, som for eksempel større arrangementer.

Fleksibilitet er i det hele taget et væsentligt element i huset. I underetagen er en række andre mødelokaler, der ikke kun skal bruges af kommunens medarbejdere. Det er meningen, at borgere, foreninger med videre skal kunne booke mødelokalerne i visse tidsrum.

Det fleksible gælder også på første sal, hvor medarbejderne har deres arbejdsstationer. En del af dem er såkaldte ”flekspladser”. Det vil sige, at medarbejderne finder en plads, når de er i huset.

- Mange af medarbejderne på børn- og ungeområderne arbejder ude meget af tiden – på skoler, institutioner og så videre, forklarer Jesper Zwisler.

Udendørs

Helle Lagersted Jørgensen, der er leder i Center for Teknik- og Miljø og kommunens projektleder på byggeriet, kunne supplere med de bygningstekniske informationer. Blandt andet kunne hun forklare, hvorfor udendørsarealerne stadig bærer lidt præg af byggeplads.
– På grund af det våde vejr i det tidligere forår, har man endnu ikke kunnet plante og færdiggøre asfaltarbejdet, sagde Helle Lagersted Jørgensen.

Hun fortalte videre, at rådhusomgivelserne vil blive præget af masser af træer og andre grønne elementer, som skal gøre udendørsrummet til et attraktivt opholdssted i området.

Dem kan du møde på Rådhus Hjortespring

Det er som sagt kommunens tilbud til børn, unge og familier, der flytter ind på Rådhus Hjortespring. Det vil sige følgende:

Alle de der arbejder med skole og dagtilbud. Sundhedsplejen, børnetræning og pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)/Det udgående team. Det er også her pladsanvisningen foregår. Derudover er det uddannelsesvejledningen og jobcenter for unge under 30 år, samt børne-, unge- og familierådgivningen og SSP (Skole, Social og Poiliti).

Borgerservice og resten af Herlev Kommune bliver på Herlev Rådhus på Herlev Bygade 90, indtil det nye rådhus i Bymidten er færdigt.