Middelalderen dukker op i Herlev

Publiceret 10-03-2023

Arkæologer fra Kroppedal Museum gjorde et spændende fund under prøvegravningen i Hjortespring.

Arkæologerne Daniel Teilmann og Nikolaj Wiuff Kristensen gjorde et særligt fund, da de i går tirsdag 7. mats lavede prøvegravninger i området omkring Gl. Klausdalsbrovej og Hjortespringvej.

Her stødte på bygningsrester af munkesten. Det er en særlig type af mursten, der blev brugt i en periode fra 1100-tallet til 1600-tallet.

”Det er ret specielt. Det er sjældent, at vi finder spor fra middelalderen i det her område. Som regel er det spor fra jernalderen vi finder i området mellem København og Roskilde”, siger Daniel Teilmann.

Arkæologerne kommer fra Museum Kroppedal i Taastrup.

Udgravningsleder Lotte Sparrevohn forklarer, at man havde en formodning om, at man kunne finde noget i området.

”Grunden til, at vi har anbefalet en arkæologisk prøvegravning her, er, at vi vurderer, at der kan være væsentlige, jordfaste fortidsminder på de pågældende matrikler. Vi ved fra historiske kilder, at hovedgården Hjortespring fra slutningen af 1600-årene har ligget i området omkring Gl. Klausdalsbrovej og Hjortespringvej, forklarer hun.

Kan være kongeligt jagthus?

Det er også i det område, den gamle Hjortespring Landsby, der indtil 1672 var landsbyen Tubberup har ligget i middelalderen.

”Ved flere lejligheder er man stødt på arkæologiske levn på matriklerne. I 1980 fandt man stolpehuller og bygningsdele, sandsynligvis fra en hypocaust – en varmtluftsovn til opvarmning. Det kan være sporene efter et kongeligt jagthus, som menes nedrevet i 1595, forklarer Lotte Sparrevohn.

Grunden sat til salg

Grunden til at arkæologerne graver netop nu, er at grundene Gl. Klausdalsbroveju 416 0g 424 er sat til salg af kommunen. På den ubebyggede grund skal der opfæres boliger i kombination og sammenhæng med rekreativer områder.