Borgmesteren ønsker dialog med letbaneselskabet om vejlukning

Publiceret 14-03-2023

Lukningen af Ring 3 i fem måneder generer herlevborgerne i en grad, der er yderst uhensigtsmæssig, mener borgmesteren.

Mange herlevborgere er med rette blevet bekymrede og har skrevet til Herlev Kommune, efter de fra Hovedstadens Letbane har modtaget et orienteringsbrev om det kommende arbejde på Herlev Ringvej i krydset ved Kantatevej og Mileparken.

Ifølge brevet fra letbaneselskabet er entreprenøren stødt på nogle jordforhold, som betyder at man vil spærre Herlev Ringvej for trafik på strækningen mellem Lyskær og Herlev Hovedgade i ca. fem måneder.

For borgerne i Musikkvarteret betyder det, at de bliver afskåret fra Herlev Bymidte, og den eneste vej ud af kvarteret vil i perioden være gennem Rødovre.

Dialog om alternativ løsning

Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen mener, at løsningen er meget uhensigtsmæssig og vil have undersøgt alternativer.

– Lukningen af krydset ved Kantatevej er en dårlig løsning. Det er ganske enkelt ikke i orden, at man melder en løsning ud, der fuldstændigt overser hensynet til byens borgere og erhvervsliv. Forudsætningen i projektet har hele tiden været, at Ring 3 skulle holdes åben i anlægsperioden. Borgerne lever med forringet fremkommelighed og viser stor tålmodighed, men at man vil lukke krydset helt i fem måneder holder ikke. Derfor er kommunen nu gået i dialog med letbaneselskabet om hurtigt at finde en bedre løsning, som vil gøre generne mindre for Herlevborgerne, siger Thomas Gyldal Petersen.

Herlev Kommune forventer ikke, at der gives tilladelse til at arbejdet igangsættes, før dialogen mellem Hovedstadens Letbaneselskab og kommunen er afsluttet.

 

For yderligere information kontakt:

Thomas Kokholm Nielsen
Presse- og kommunikationskonsulent

Team Kommunikation
Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf: 44527012 / 21383465
Email: HK55981@herlev.dk