Borgere inddraget i udviklingen

Publiceret 02-03-2023

Godt 100 borgere mødte op til byvandring og drøftede hushøjde, sol og skygge, fællesspisning og biodiversitet i det nye boligområde, der kommer til at ligge på rådhusgrunden.

Interessen var så stor, at fastelavnsbollerne måtte halveres. Over 100 borgere havde fundet vej til Herlev Gamle Skole onsdag den 1. marts, for at høre mere og deltage i dialogen om udviklingen af det nye boligområde på rådhusgrunden i det centrale Herlev.

Udgangspunktet for byvandringen og det efterfølgende dialogmøde onsdag eftermiddag var det vindende ideoplæg som udviklingsfirmaet NREP har lavet for den omkring 15.000 kvm store grund, hvor rådhuset i dag ligger.

Borgmester Thomas Gyldal Petersen bød velkommen og forklarede, at NREP og deres rådgivere nu skal arbejde videre med ideerne og udforme et endeligt skitseforslag, der bliver grundlaget for, hvad der skal bygges på Rådhusgrunden.

I processen frem mod den endelige skitse, der kommer til at danne udgangspunkt for udbuddet af grundsalget, skal borgere og politikere inddrages. Det var ideen bag onsdagens arrangement.

For Herlev Kommune har det været vigtigt at sætte nogle kvalitative krav til det, der skal bygges på grunden. Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en forlængelse af Herlev Bygade til Saxbo, så vi får muligheden for at binde Saxbo sammen med den yngre del af byen. Byens historie er virkelig flot indarbejdet i det her første oplæg, sagde borgmesteren.

Saxbo var oprindeligt en keramikvirksomhed, der havde sin produktion i bygningen på hjørnet af Herlev Hovedgade fra 1937 til 1968.

Herefter blev de fremmødte først sendt på vandring i området med arkitekter, landskabsarkitekt, lokalhistoriker m.fl.

Bent Kristensen var en af de borgere, der deltog.

– Vi er helt vilde med det her. Vi (Bent og hans kone, red.) kunne virkelig have en af de boliger, der kommer til at ligge her. Det er et virkelig dejligt område med masser af liv. Og projektet er virkelig godt tænkt med bygninger der skal passe ind i omgivelserne og det historiske. Jeg synes at hele ideen med borgerinddragelse er et virkelig godt initiativ”, sagde Bent Kristensen.

Dialogen gik lystigt

Tilbage fra vandringen gik forsamlingen ind i salen på Herlev gamle skole for at diskutere seks temaer i relation til planerne for rådhusgrunden. Et tema per bord i salen.

1) Bynatur, leg og ophold (inkl. belægninger, regnvand og træer)

2) Fællesskaber og mødesteder (Saxbo og byrum)

3) Trafik, parkering og støj.

4) Arkitektur og materialitet.

5) Bæredygtighed.

 6) Info om projekt og proces.

Dialogen gik lystigt ved bordene. Borgerne cirkulerede og kunne stille spørgsmål og komme med input. Borgernes bemærkninger blev skrevet ned på post-it sedler. Dem tager NREP og deres rådgivere med sig og diskuterer med kommunens fagfolk og politikere.