Transportministeren på besøg i Herlev

Publiceret 08-06-2023

Transportminister Thomas Danielsen lagde torsdag den 8. juni vejen forbi Herlev Rådhus for at snakke om trafikale forhold og udfordringer.

Trafik er et hot emne i Herlev. Og varme emner var på programmet, da transportminister Thomas Danielsen (V) torsdag den 8. juni lagde vejen forbi Herlev Rådhus.

Her blev han taget imod af borgmester Thomas Gyldal Petersen, der havde en lang spiseseddel af trafikale emner, som han ønskede at drøfte med ministeren.

Særligt trafikstøj var et aktuelt emne. Støjkortet for Herlev Kommune viser, at det især er fra de store statsveje, der krydser gennem kommunen, at borgerne bliver påvirket af trafikstøj.

”Når vi har så store veje omkring os, kommer vi aldrig helt uden om støj, men vi kan gøre rigtig meget for at bekæmpe det, og derfor var det naturligt for mig at fortælle transportministeren, om de ønsker vi har,” fortæller Thomas Gyldal Petersen.

Lige nu er der en lang række projekter i gang bl.a. miljøvurdering og foranalyse af et kapacitetsprojekt på Motorring 3, hvor kørsel i nødsporet skal tillades. Her er det for Herlev Kommune vigtigt, at der hele tiden er et fokus på, hvilke konsekvenser projektet har for støjen.

På samme måde som det er vigtigt at støj tænkes ind i projekter med hurtigbusser – de såkaldte BRT - og den eventuelle udvidelse af Ring 4.

”Jeg har fortalt ministeren, at det er ekstremt vigtigt, at de ikke glemmer alle de mange beboere, som bor tæt på de store veje og bliver direkte påvirket af ændringer, udvidelser og forsøg,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Efter mødet var også transportminister Thomas Danielsen tilfreds med de mange gode drøftelser.

”Jeg er meget glad for, at Thomas lukkede døren op for at få den her direkte drøftelse af de ting man er optaget af i kommunen. Det er ikke lykkes for ham at skjule, at det hovedsageligt handler om støj, men naturligvis også om fremkommelighed generelt,” siger transportminister Thomas Danielsen.