Sundhed, ældre og handicap

Politikker skaber fælles forståelse og retning

Publiceret 30-06-2023

Borgere, politikere og fagmedarbejdere i kommunen har samme formuleret tre politikker for områderne sundhed, ældre og handicap. Politikkerne skal skabe fælles forståelse og retning.

”Man bliver sund af at have gode venner”. Udtalelsen stammer fra en skoleelev, der har været med til at give input til Herlev Kommunes nye sundhedspolitik.

”Et sundt liv starter tidligt” hedder et af fokusområderne, der beskriver at det skal være let at være sund og få sunde vaner i hverdagen for børn og unge. Dem er der fem af sundhedspolitikken.

På samme måde har man formuleret fokusområder, værdier og målsætninger i ældrepolitikken og handicappolitikken.

Sammen om det gode liv i Herlev

De tre nye politikker er resultatet af en bred inddragelsesproces, hvor politikere, råd, borgere og medarbejdere har bidraget med en stor mængde input.

Sundheds- og Voksenudvalget samt Familie- og Forebyggelsesudvalget har på baggrund af de mange input besluttet, hvilke værdier og fokusområder, der skal være gennemgående for de tre politikker.

En samlet kommunalbestyrelse har nu besluttet til de tre nye politikker, tilsammen med kommunens øvrige politikker, skal sætte retning for de kommende års samarbejde om at finde nye løsninger og veje til velfærd sammen med borgerne.

Læs Herlev Kommunes politikker

Politikkerne præsenteres og bringes i spil under Herlev Festuge, der løber af stablen fra 27. august til 3. september. Det sker blandt andet i forbindelse med et foredrag med DR TV-lægen Peter Qvortrup Geisling om sundhed og det gode liv for små og store.