Sikker skolevej: Vejlukning ved Sønderlundvej forlænges

Publiceret 20-06-2023

I et tre måneders forsøg har Sønderlundvej været spærret for gennemkørsel. Det har skabt mindre trafik og en mere tryg skolevej for børnene omkring Herlev Byskole Afd. Eng. Derfor har politikerne netop besluttet at forlænge vejlukningen.

Hvor det tidligere vrimlede med biler omkring Herlev Byskole Afd. Eng, så er situationen en anden i dag.

De seneste tre måneder har der været et forsøg i gang med at lukke Sønderlundvej af for gennemkørsel ved Stumpedal, og det har fået biltrafikken omkring skolen til at falde drastisk.

Trafikmålinger viser, at der på Engløbet er omkring 3700 færre biler i døgnet efter Sønderlundvej er blevet spærret for gennemkørsel, og ved vestsiden af Sønderlundvej ved skolen er der over 4000 biler færre i døgnet.

Forsøget stod til at udløbe ved udgangen af juni måned, men nu har politikerne i Miljø-, Klima-, Teknikudvalget besluttet at forlænge vejspærringen frem til 1. maj 2024 med ønske om at finde en permanent løsning efterfølgende.

”Det er altid en svær afvejning at indrette trafikken, men siden vi spærrede for gennemkørslen ved Sønderlundvej har der været et markant fald i antallet af biler omkring skolen. Trafiksikkerhed er altafgørende for vores skolebørn, og den positive udvikling der har været, ønsker vi at holde fast i,” siger borgmester Thomas Gyldal Petersen.

Herlev Kommune har været i dialog med Københavns Vestegns Politi og har modtaget samtykke til at fortsætte vejlukningen frem til 1. maj 2024.

En tryg skolevej

Såfremt politikerne ikke havde valgt at forlænge vejlukningen, er det forvaltningens vurdering, at de tidligere trafikale forhold ville blive genskabt. Og det ville være enormt ærgerligt, hvis man spørger forældrene til børnene på Herlev Byskole Afd. Eng.

I et høringssvar i forbindelse med evalueringen af vejlukningen har de fortalt, at den faldende trafik har haft stor betydning for børnene og forældrene.

”Antallet af biler er faldet drastisk, og vejen bærer nu præg af at være en tryg skolevej,” siger Christina Lüthi på vegne af Skolebestyrelsen.