Kantatevej spærres tre døgn i sommerferien

Publiceret 19-06-2023

I forbindelse med udgravningen til letbanen i Herlev bliver det alligevel nødvendigt at spærre ind- og udkørsel ved Kantatevej i tre døgn.

Set med Herlev Kommunes øjne er det beklageligt, da Hovedstadens Letbane tidligere har varslet, at man ville holde Kantatevej åben for ind- og udkørsel til Herlev Ringvej i hele perioden, hvor entreprenøren arbejder i krydset ved Mileparken/Kantatevej.

Da det har vist sig, at en kortvarig spærring af Kantatevej desværre er uundgåelig, har Herlev Kommune arbejdet for at finde en løsning¸ som belaster borgerne mindst muligt. Oprindeligt havde Hovedstadens Letbane og entreprenøren ønsket en lukning i slutningen af juni. Det mente Herlev Kommune ikke var en god ide, da slutningen at juni er præget af mange arrangementer, og de fleste borgere er stadig på arbejde.

I stedet har man fundet frem til, at Kantatevej spærres fra fredag den 7. juli 2023 kl. 6 om morgenen og spærringen ophæves senest mandag den 10. juli 2023 kl. 6 om morgenen. Vurderingen har været, at en tre dages lukning over en weekend i sommerferieperioden vil være den mindst generende for borgerne.

Det er primært beboerne i Musikkvarteret, der bliver berørt af lukningen. De er i dag mandag 19. juni blevet orienteret i et husstandsomdelt brev.

I perioden skal beboerne i Musikkvarteret køre via Nordre Ringvej > Ejby Mosevej > Slotsherrensvej >

Sommerfuglevej, som bliver til Viemosevej, hvis du skal ind til Musikkvarteret som bilist. Cyklister og fodgængere vil have samme adgangsforhold som i dag.

Hovedstadens Letbane skal udgrave hele den østlige side af krydset, hvor de blandt andet skal udskifte jorden samt etablere nye brønde og lægge rør til afvanding.

Arbejder i døgndrift om nødvendigt

Størstedelen af arbejdet vil minde om almindeligt vejarbejde, som periodevis kan være støjende. Mens Kantatevej er spærret, vil der muligvis blive arbejdet i døgndrift af hensyn til arbejdets fremdrift.

Det er ikke sikkert, at der bliver arbejdet i døgndrift, men erfaring viser, at man desværre kan støde på uforudsete forhold, når man graver i jorden. Derfor har entreprenøren fået tilladelse til at arbejde i døgndrift af Herlev Kommune, hvis det skulle blive nødvendigt, da førsteprioriteten er at få genåbnet Kantatevej så hurtigt som muligt.