Borgerne har fået en særlig rådgiver

Publiceret 15-06-2023

Den nye borgerrådgiver er tiltrådt. Jurist Camilla Sabroe Jydebjerg ved noget om, hvor det kan gå skævt i mødet mellem borger og myndighed.

Camilla Sabroe Jydebjerg

Fra i dag den 15. juni tager den nye borgerrådgiver imod henvendelser. Camilla Sabroe Jydebjerg kommer fra en lektorstilling på Professionshøjskolen Absalon, og så har hun som jurist 20 års erfaring med forvaltningsret. Her har hun siden 2010 uddannet socialrådgivere og lavet undersøgende projekter med fokus på, hvad der sker, når borgeren møder kommunen som myndighed og ikke mindst, hvor det kan gå galt. Den viden kan hun få god brug for i sin nye stilling som borgerrådgiver i Herlev Kommune.

Camilla Sabroe Jydebjergs nye arbejdsplads har base på Herlev bibliotek, ikke på Herlev rådhus. Det er der en særlig god grund til.

– Nogle kommer til borgerrådgiveren, fordi de oplever, at kontakten med kommunen er blevet vanskelig eller der er noget, de ikke forstår. Tanken er, at Herlev Bibliotek er et neutralt sted, der er lige så uvildigt som borgerrådgiveren, siger Camilla Sabroe Jydebjerg.

Borgerrådgiveren er en type stilling, der er blevet meget udbredt i kommunerne de senere år. Størstedelen af landets kommuner har efterhånden en borgerrådgiver.

Stillingen som borgerrådgiver er speciel i den forstand, at Camilla er ansat direkte af kommunalbestyrelsen.

– Som borgerrådgiver er jeg uafhængig og uvildig i forhold til forvaltningen, forklarer Camilla Sabroe Jydebjerg.

Den tredje part

Ifølge Camilla Sabroe Jydebjerg, kan borgerrådgiveren fungere som en tredje part, når tingene er blevet svære i forholdet mellem kommunen og en borger. Nogle gange handler det om at oversætte og forklare for borgeren, hvad det er, kommunen siger i sine afgørelser. Andre gange skal borgerrådgiveren måske medvirke til at skabe kontakt og dialog mellem borgeren og kommunen. Der kan også være tale om decideret konfliktløsning.

Camilla Sabroe Jydebjerg blev uddannet jurist i 2003. Hun arbejdede i først Statsforvaltningen i et år. Herefter skiftede hun til Center for Ligebehandling af Handicappede, der også fungerede som sekretariat for Det Centrale Handicapråd. Inden hun som sagt rykkede til socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon i 2010. Først som adjunkt og senere lektor.

– Her har jeg undervist kommende socialrådgivere og lavet projekter med fokus på den borgernære kommunale forvaltning. Så jeg har været ude i mange kommuner, og jeg har talt med rigtig mange borgere, fortæller Camilla Sabroe Jydebjerg.

Døren er åben

Ansættelsen af borgerrådgiveren kræver en ændring af Herlev Kommunes styrelsesvedtægt. Så der har været en del formallier, der skal på plads, inden Camilla Sabroe Jydebjerg for alvor kan trække i arbejdstøjet og slå døren til kontoret op.

De sidste ting faldt på plads på Kommunalbestyrelsesmødet den 14. juni. Så allerede i dag den 15. juni kan man møde den nye borgerrådgiver på biblioteket mellem kl. 15-18.

Camilla Sabroe Jydebjerg planlægger at lave åben torsdagsrådgivning, som rykker rundt på relevante institutioner i kommunen – se planen nedenfor.

Derudover har Camilla Sabroe Jydebjerg ugentlig telefontid, hvor hun kan svare på spørgsmål og man kan booke en tid til et fysisk møde eller telefonmøde. Der er telefontid hver onsdag mellem 10 og 13.

Det kan borgerrådgiveren gøre for dig

 • Hjælpe dig, hvis du er utilfreds med den behandling, du har fået i Herlev Kommune
 • Hjælpe med at genskabe dialogen med kommunen, hvis sagen er gået i hårdknude
 • Hjælpe dig med at finde vej i systemet, fx med at forstå et brev eller en afgørelse og med at finde vej i den kommunale organisation
 • Hjælpe dig med at forstå din sag og vejlede dig om dine rettigheder
 • Vejlede dig, hvis du vil klage
 • Tilbyde mægling i sager, hvor dette antages at kunne løse konflikter mellem dig og kommunen
 • Viderebringe dine forslag til forbedring af kommunens borgerbetjening og sagsbehandling

Det kan borgerrådgiveren ikke

 • Behandle sager og træffe afgørelser. Hun kan ikke blive din sagsbehandler, bisidder eller repræsentere dig i din sag hos kommunen
 • Ændre på indholdet i afgørelser, der er truffet (afslag, bevillinger, forbud, tilladelser m.v.)
 • Behandle klager over forhold, som diverse klageinstanser tager sig af, eller sager som er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene
 • Behandle klager over det serviceniveau, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen eller over forhold som kommunalbestyrelsen har behandlet og taget stilling til
 • Behandle klager, der vedrører ansættelsesforhold i kommunen
 • Borgerrådgiveren behandler normalt ikke sager, der er afsluttet for mere end et år siden

 

Åben rådgivning om torsdagen

Juni

Uge 24, 15. juni, Herlev bibliotek 15-18.

Uge 25, 22. juni, Rådhus Hjortespring 13.30-16. Tag plads i venteområdet, så henter borgerrådgiveren dig.

Uge 26, 29. juni, Herlev bibliotek 15-18. Du finder borgerrådgiveren i kælderen. Tag plads i venteområdet, så henter borgerrådgiveren dig.

Juli

Uge 27, 6. juli, Herlev Bibliotek 15-18. Du finder borgerrådgiveren i kælderen. Tag plads i venteområdet, så henter borgerrådgiveren dig.

Uge 28, 13. juli, Herlev Bibliotek 15-18. Du finder borgerrådgiveren i kælderen. Tag plads i venteområdet, så henter borgerrådgiveren dig.

Uge 29, ferie

Uge 30, ferie