Nyt boligområde i Herlev

Publiceret 24-01-2023

Rådhusgrunden skal i fremtiden rumme kvalitetsboliger, nye pladser og grønne byrum. Projektet har fokus på bæredygtighed og referencer til det historiske Herlev og Saxbo.

Nu begynder de fremtidige konturer at tegne sig for rådhusgrunden, som er et omdrejningspunkt for det centrale Herlev. Inden jul inviterede kommunalbestyrelsen interesserede parter til at byde ind med idéoplæg til grundens anvendelse. De forskellige idéoplæg tog afsæt i de ønsker, som kommunalbestyrelsen i fællesskab havde defineret. Onsdag aften besluttede kommunalbestyrelsen så hvem, der samlet set havde svaret bedst på ønskerne, og valget faldt på NREP.

NREP er derfor blevet udvalgt til - i samarbejde med Herlev Kommune - at udfærdige et skitseprojektet for rådhusgrundens fremtid. Afsættet er et ønske om at skabe et blandet boligområde med fokus på bæredygtighed og tydelige arkitektoniske referencer til det historiske Herlev og Saxbo, det gamle keramikværksted. Rådhusgrunden vil i fremtiden rumme kvalitetsboliger til herlevborgerne, nye pladser, grønne byrum og samtidig sikre en naturlig forlængelse af Herlev Bygade i et ønske om at genskabe Saxbo som en kulturel markør og samlingspunkt for byen og byens historie.

”Vi har valgt NREP som samarbejdspartner til den næste fase af udviklingen af den gamle rådhusgrund. NREP har et ambitiøst fokus på social og klimamæssig bæredygtighed og udviste i visionsoplægget stor forståelse for Herlevs kulturhistoriske værdier og arkitektur, hvilket endte med at gøre udfaldet,” siger borgmester i Herlev, Thomas Gyldal Petersen og fortsætter:

”Det er først nu, at arbejdet for alvor begynder. Jeg glæder mig meget til den kommende proces, hvor mine politiske kollegaer, naboerne og herlevborgerne skal være med til at kvalificere grundens fremtid.”

Hos NREP har man modtaget nyheden med stor glæde, men også med stor ydmyghed. Thomas Riise-Jakobsen, partner i NREP, ser frem til samarbejdet med Herlev Kommune:

”Vi kender Herlev Kommune indgående på grund af vores igangværende arbejde i Herlev Bymidte, og vi er rigtig glade for vores samarbejde med forvaltningen, kommunalbestyrelsen og byens mange engagerede borgere. For os er det en helt særlig opgave og forpligtelse at få lov til at udvikle rådhusgrunden og på den måde afslutte vores arbejde i det centrale Herlev. For os er ambitionen klar: Vi ønsker at skabe et nyt byområde med tydelig arkitektonisk forståelse for det historiske Herlev og som samtidig svarer på morgendagens udfordringer. Et blandet boligområde med fokus på bæredygtighed og større biodiversitet. Vi glæder os til samarbejdet med hele byen”, afslutter Thomas Riise-Jakobsen

Det er forventningen, at lokalplansprocessen opstartes i sidste halvdel af året.