Mulighed for borgerforslag

Publiceret 30-01-2023

Som borger i Herlev Kommune kan du stille forslag, som du gerne vil have, at kommunalbestyrelsen drøfter.

Hvis du som borger gerne vil sætte et emne på den politiske dagsorden, har du nu mulighed for at oprette et borgerforslag. Forslaget skal omhandle kommunens anliggender og have relevans for de opgaver, som kommunen løser. Du har også mulighed for at stemme på et allerede eksisterende forslag.

Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (A) er glad for, at ordningen med borgerforslag starter op i Herlev Kommune:

”Borgerforslag giver borgerne mulighed for at sætte fokus på de sager, der endnu ikke har været drøftet i kommunalbestyrelsen. For lokalpolitikerne og forvaltningen er det samtidig en mulighed for at udvikle kommunen gennem borgernære forslag. Det kan være med til at styrke det politiske engagement og fungere som et godt supplement til den politiske dialog. Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at bruge muligheden for at stille borgerforslag,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Alle herlevborgere over 18 år kan oprette et borgerforslag på herlev.dk/borgerforslag