Midlertidig oval rundkørsel på Herlev Ringvej

Publiceret 24-01-2023

I forbindelse med opbygning af skinner til Letbanen, vil der i løbet af uge 4 blive etableret en oval rundkørsel på Herlev Ringvej.

Trafikændringer på Herlev Ringvej

I 2025 kan vi tage første tur med Letbanen. I Herlev Kommune skal letbanen køre i midten af Herlev Ringvej. Arbejderne er nu kommet til et stadie, hvor der skal laves opbygning til skinnerne og efterfølgende lægges skinner i gennem krydset ved Herlev Hovedgade.

For at undgå at spærre for trafik på tværs af Herlev Ringvej i krydset ved Herlev Hovedgade, bliver det muligt at køre rundt om arbejdsområdet i midten af Herlev Ringvej. Der vil på den måde blive etableret en oval rundkørsel. Det betyder at du som trafikant har ubetinget vigepligt, når du skal ind i rundkørslen og skal holde til højre.

Der vil være ét spor og en tilladt hastighed på 40 km/t.

Samtidig med arbejderne i midten af Herlev Ringvej vil der også foregå arbejder på hjørnet af Herlev Bygade. Det betyder, at det kun vil være muligt at køre ind af Herlev Bygade. Når du skal ud fra området, skal du benytte Herlevgårdsvej eller Herlev Bygade til Herlev Hovedgade. Cyklister og gående vil i hele anlægsperioden kunne komme til og fra Herlev Bygade fra Herlev Ringvej.

 

Hvor lang tid er der oval rundkørsel?

Det er Hovedstadens Letbane som skal etablere den ovale rundkørsel. De starter trafikomlægningen i uge 4, hvorefter arbejderne i midten vil pågå frem til slutningen af maj 2023.

Du kan finde mere information om arbejderne på Hovedstadens Letbanes hjemmeside www.dinletbane.dk/herlev og løbende holde dig opdateret. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig Infoservice, så du får seneste nyt om byggeriet på mail.

 

Hvor er bussen?

Stoppestedet i nordlig retning vil være placeret som hidtil, syd for Herlev Hovedgade.

Stoppestedet ud for Herlev Bymidte i retning mod Glostrup vil blive flyttet længere mod Herlev Bygade og du kan komme til stoppestedet fra Herlev Bygade.

Du kan finde flere informationer på www.dinoffentligetransport.dk/letbanen, men følg også din rejse på www.rejseplanen.dk.

 

Kan jeg cykle eller gå i rundkørslen?

Fortov og cykelsti langs Herlev Bymidte vil være spærret. Derfor skal du som fodgænger og cyklist benytte fortov og dobbeltrettet cykelsti på modsatte side langs Frimærket.

Der bliver etableret fodgængovergange i alle til og frafarter, dog mod undtagelse af til og frafart mod Ballerup på Herlev Hovedgade. Skal du mod Ballerup anbefaler vi, at du benytter parkeringspladsen bag Bangs Torv – Gåseholmvej – Engløbet og Herlev Hovedgade.

Skal du fra Ballerup mod Gladsaxe kan du med fordel benytte Vindebyvej – Hjortespringvej til Herlev Ringvej.