Fordomme skal bekæmpes, hvis flere unge skal ind på erhvervsuddannelserne

Publiceret 29-08-2023

Unge i Herlev kan også de næste to år se frem til at en stærk fælles indsats omkring erhvervsuddannelserne. Herlev Kommune har netop underskrevet partnerskabsaftaler med de vigtigste aktører på området. Fordommene skal bekæmpes og mulighederne frem i lyset, lyder det blandt andet fra erhvervsskolerne.

Fra venstre mod højre: Peter Lanng Nielsen, formand for Dansk Industri Hovedstaden, Sten Søger Mogensen, Næstformand Dansk Metal Hovedstaden, borgmester Thomas Gyldal Petersen, Uddannelsesdirektør hos NEXT, Jakob Theilmann, direktør for Teknisk Erhvervsskole Center Morten Emborg.

De var der allesammen på Rådhus Hjortespring mandag formiddag: DI Byggeri Hovedstaden, Dansk Metal Hovedstaden, NEXT Uddannelse København, og TEC Teknisk Erhvervsskole Center. De var der for at skrive under på de fornyede udgaver af Herlev Kommunes partnerskabsaftaler.  

Det er godt nyt for Herlevs unge. Partnerskabsaftaler skal kort fortalt skal hjælpe unge fra Herlev med at få en læreplads og få endnu flere til at få øjnene op for de muligheder, der ligger i at tage en erhvervsuddannelse.  

Lang vej til målet 
Herlev Kommune har et mål om, at 25 pct. af de unge skal søge ind på en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.  

I 2022 var det kun 15,2 pct, mens det tal i år var steget til 16,6 pct. Borgmester Thomas Gyldal Petersen understregede, at partnerskaberne fortsat skal have fokus på at få flere til at tage en erhvervsuddannelse. 

– Vi er ikke tilfredse. Vi skal op på de 25 pct., og der er rigtig lang vej. Men der er ingen i sektoren – hverken i vores folkeskoler, vejledningssystem og blandt vores samarbejdspartnere - som ikke er dybt optaget af at få det tal op, samtidig med at vi går op i, at det er et frit land med frit valg, og derfor skal det være de unges egne interesser, der er styrende, sagde Thomas Gyldal Petersen. Partnerskaberne har eksisteret siden 2011, hvor det første partnerskab blev indgået med Dansk Byggeri med fokus på lærepladser til alle unge fra Herlev. 

Siden er fokus på blevet udvidet til både at handle om lærepladser, fokus på kompetencegivende uddannelser, søgning til erhvervsuddannelserne og bred involvering af såvel unge som forældre. 

Partnerskabsaftalerne har i årenes løb kastet en lang række konkrete indsatser af sig.  

Eksempelvis har uddannelsesinstitutionen NEXT haft et samarbejde med Herlev Kommune på grundskolen omkring valgfaget ”Håndværk og Design”, hvor eleverne kan komme ud på erhvervsskolerne.  

–De unge kommer ud og mærker, hvad erhvervsskolerne handler om og får en fornemmelse af mulighederne. Det er noget, vi fremhæver, når vi snakker med andre kommuner som et eksempel på, hvad man kan gøre for at introducere erhvervsuddannelserne bredere i folkeskolerne. Den model, vi har, er en mønstermodel for, hvordan man kan gøre det mellem kommune, erhvervsskole og videre ud i erhvervslivet. Det er fantastisk, lød det fra Uddannelsesdirektør hos NEXT, Jakob Theilmann.  

Fordomme skal bekæmpes 
Blandt aftalepartnerne - som hver især holdt en kort tale foran de fremmødte - var der ikke overraskende bred enighed om, at samfundet har brug for unge med en erhvervsfaglig baggrund. 

Sten Søger Mogensen fra Dansk Metal Hovedstaden pegede indledningsvis på en ny analyse fra Dansk Industri, Dansk Metal og 3F, der peger på, at der frem mod 2030 kommer der til at være stor mangel på faglært arbejdskraft på baggrund af de høje ambitioner på klimaområdet. 

Også direktør Morten Emborg fra Teknisk Erhvervsskole Center bemærkede vigtigheden af faglærte, mens han kiggede rundt i de flotte nye rammer på Rådhus Hjortespring og konstaterede, at man i et sådant lokale kan identificere mindst 10 erhvervsuddannelser. For eksempel en køletekniker, elektriker, en låsesmed, en gulvægger, en bygningsmaler, en tømrer osv. 

- Der er mange, der underkender og måske mangler respekt for, hvad det er for nogle fagligheder, der kommer i spil, når man skal have en infrastruktur til at køre. Man tror måske, at en erhvervsuddannelse er sådan noget, hvor man møder klokken syv om morgenen, sidder ude i skurvognen, drikke bajere og fortæller dårlige jokes, men der er rent faktisk enormt mange passionerede medarbejdere og ansatte med en erhvervsbaggrund,” sagde Morten Emborg og pointerede, at der eksempelvis indenfor iværksætteri er flest med en erhvervsfaglig baggrund.  

Sammen bliver vi rigtig stærke 
Arrangementet blev afsluttet med, at alle parterne skrev under på samarbejdsaftalerne, som altså nu løber to år ud i fremtiden.  

Det var der stor tilfreds med bordet rundt.  

Formand for Dansk Industri Hovedstaden, Peter Lanng Nielsen konstaterede, at de i DI Hovedstaden har et skilt hængende på kontoret, hvor der står, ”når erhvervslivet vinder, så vinder Danmark”. 

- Sammen bliver vi rigtig stærke. Og sammen skal vi faktisk se, at det at styrke hinanden også er en måde at blive stærk på selv, sagde han. 

Også borgmester Thomas Gyldal Petersen understregeheden vigtigheden af at løfte i flok. 

– Vi er stolte af, at vi spiller på samme hold som jer. I er stærke aktører, som hver især har en afgørende ord i den her dagsorden. Ved at samarbejde med jer får vi nogle muskler og nogle indsigter, som vi ikke kunne have alene. Tak fordi I er med, og tak fordi I sammen med os vil forpligte jer på at gøre en forskel for de unge, som vi skal have til at vælge jeres uddannelser i større grad end i dag, sagde Thomas Gyldal Petersen.