Stor interesse for at høre om energibesparelser og fjernvarme

Publiceret 19-04-2023

250 Herlev borgere mødte mandag aften op for at blive klogere på energibesparelser og udrulningen af fjernvarme.

Mandag den 17. april 2023 lagde Herlev Medborgerhus endnu engang hus til et stort arrangement med fokus på varme og grøn omstilling.

250 herlevborgere havde booket plads til borgermødet, hvor der var oplæg fra EnergiTjenesten og SparEnergi ved Energistyrelsen omkring energiforbedringer af private boliger samt oplæg fra Herlev Kommune og Vestforbrænding om fjernvarmeudbygningen. Alt sammen indsatser som spiller en central rolle i Herlev Kommunes nye klimahandleplan. 

Fjernvarme

Særligt fjernvarmeudbygningen til 4.000 olie- og naturgaskunder havde en stor interesse blandt de mange fremmødte. Herlev Kommune kunne i den forbindelse informere om tidsplanen for udrulningen til de første energidistrikter og samtidig berette om, at Vestforbrænding nu er gået i gang med at udarbejde et projektforslag for de resterende naturgasområder. De vil senest kunne blive fjernvarmeforsynet inden udgangen af 2028.
Vestforbrænding fortalte på borgermødet også om, at der snart bliver åbnet op for, at de borgere, der senest får tilbud om fjernvarme i henholdsvis 2025, 2026 og 2027, vil kunne gå ind og give tilsagn om deres interesse, og derved være sikker på at kunne få fjernvarmetilslutningen for en kampagnepris.  

Vestforbrænding fortalte også om de mange fordele der er ved at udrulle lavtemperaturfjernvarme, heriblandt muligheden for i højere grad at kunne integrere vedvarende energi og udnytte forskellige overskudsvarmekilder.

Energiforbedringer

På borgermødet blev de fremmødte præsenteret for et slide fra SparEnergi ved Energistyrelsen, som viste, at over halvdelen af parcelhusene i Herlev Kommune har et relativt dårligt energimærke og dermed haret stort forbedringspotentiale. SparEnergi guidede også ift. hvordan man sikrer sig tilskud til at få gennemført energirenoveringer af eget hus.

EnergiTjenesten kom i deres oplæg med mange konkrete bud på hvilke typer af energiforbedringer, man som husejer kan foretage. De konkrete eksempler tog bl.a. afsæt i de specifikke energitjek, som EnergiTjenesten har foretaget i forskellige private boliger her i foråret 2023, som led i kommunens energisparekampagne. Det blev i den forbindelse understreget, at en lang række af de energirenoveringer, man kan foretage, ikke kun skal vurderes ift. en mulig besparelse på varmeregningen, men også ift. den ekstra komfort, man opnår i ens bolig. Et godt eksempel er muligheden for ventilationsanlæg, som kan sikre en 25% lavere varmeregning, samtidig med, at man undgår problemer med fugt, træk, husstøvmider, pollen og for højt CO2-indhold indendørs.

Livlig snak ved caféborde

Efter de forskellige oplæg og enkelte spørgsmål i plenum, stod rådgiverne fra EnergiTjenesten, SparEnergi og Vestforbrænding klar ved caféborde, hvor borgerne fik personlige råd og vejledning.

Slides fra de forskellige oplæg kan findes her

Ved spørgsmål er man velkommen til at kontakte Team Grøn Omstilling og Erhverv i Herlev Kommune på groen@herlev.dk