Herlev får sin første klimahandleplan

Publiceret 18-04-2023

En enig kommunalbestyrelse har godkendt en bred og ambitiøs klimahandleplan, som beskriver, hvordan Herlev bliver en CO2-neutral kommune.

Mere fjernvarme, klimavenlig transport og bæredygtigt forbrug. Det er nogle af de vigtige indsatser i klimahandleplanen for Herlev, som kommunalbestyrelsen i går satte sit stempel på. Med hele 101 konkrete indsatser viser planen, hvordan et bredt samarbejde mellem alle aktører i kommunen kan få ambitionerne i mål. 

”Vi har lavet klimahandleplanen i samarbejde med en lang række aktører. Eksempelvis Herlev Hospital, Vestforbrænding, KAB, DAB og lokale virksomheder og borgere. For klimaudfordringerne kræver, at alle er med i den grønne omstilling. Det er langtfra en opgave, Herlev Kommune kan eller skal løfte alene,” siger borgmester Thomas Gyldal Petersen.

Netop de mange forskellige aktører har i det seneste år været med til at udforme hele Herlevs klimahandleplan. Det tætte samarbejde med nøglepersoner og centrale aktører skal netop sikre, at planens mål omsættes til konkret handling.  

Internationalt kvalitetsstempel

Herlevs klimahandleplan er blevet C40 godkendt. Det betyder, at planen lever op til parisaftalens målsætninger og den standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. 

Gode muligheder for bæredygtig udvikling

Herlev er en bykommune med gode muligheder for at skabe en bæredygtig udvikling. Derfor går klimahandleplanen også længere end det nationale danske mål. I Herlev er målet at sænke CO2-udledningen med mindst 60 procent i 2025 og mindst 80 procent i 2030, hvilket er højere end det landsdækkende mål. Det er vigtige delmål, hvis Herlev Kommune skal blive CO2-neutral senest i 2050. 

Klimarobust kommune

Planen stiller også krav til en klimarobust udvikling, som skal sikre, at Herlev er modstandsdygtig overfor forandringer i klimaet og de medfølgende konsekvenser heraf. For også Herlev er blevet ramt af klimaforandringer – med eksempelvis oversvømmelser i Musikkvarteret og stigende temperaturer både sommer og vinter.

Varme og el til private husstande udleder mest

I Herlev Kommune kommer den største del af den lokalt udledte CO2 fra energiforbruget. Det hænger blandt andet sammen med, at ca. 4000 husstande i dag har naturgas eller olie som opvarmningskilde. Med varmeplanen fra december 2022 kan disse husstande, som primært består af villaer og rækkehuse, frem mod 2028 løbende blive tilsluttet fjernvarmenettet. 

Med flere solcelleanlæg på Herlevs tage og generelt mere vedvarende energi, kan udledningen nedbringes i de kommende år. 

Et andet vigtigt skridt handler om at energirenovere ejendomme: ”Den energi, vi ikke bruger, er den grønneste vi har. Derfor er det en god strategi at energirenovere boliger, virksomheder, og kommunens egne bygninger – det kan også give et bedre indeklima,” siger Arly Eskildsen (SF), formand for det opgaveudvalg, der har ansvaret for klimahandleplanen.

Flere cykler, el-biler, affaldssortering og grønnere indkøb

Transportsektoren er den næststørste kilde til CO2-udledning i Herlev. Derfor lægger klimahandleplanen op til, at flere vælger at cykle. Det skal flere cykelstier i kommunen bidrage til. Ligesom el-ladestandere i boligforeninger og på arbejdspladser kan motivere flere til at skifte fra benzin- til eldrevne biler. 

Klimahandleplanen forholder sig også til, hvordan Herlev Kommunes globale klimaaftryk kan mindskes gennem et mere klimavenligt forbrug. Gennem konkrete indsatser i forhold til fødevarer, madspild, tekstiler og elektronik, kan vi ikke alene reducere drivhusgasudledninger, men også mindske presset på jordens ressourcer.

”Ændringer i indkøbs- og transportvaner flytter mere, end vi umiddelbart forestiller os. Hvis alle tænker i grønne baner og udvikler grønne vaner, kan vi bidrage til at nå vores klimamål, både når det gælder forbrug og transport. Her vil kommunen selvfølgelig gå forrest. Et konkret eksempel på dette er udarbejdelsen af en ny grøn indkøbsstrategi ” siger Arly Eskildsen. 

Derudover har klimahandleplanen også fokus på genanvendelse og forebyggelse af affald, samt bæredygtig byudvikling og forbedring af biodiversiteten. 

Find klimahandleplanen

Læs mere om klimahandleplanen på herlev.dk/klima 

Læs hele klimahandleplanen her (PDF åbner i nyt vindue)