Serviceafdelingen skal ligge i erhvervskvarteret

Publiceret 30-09-2022

Sammenhængende areal ved Smedeholm bliver ny adresse for Serviceafdelingen, som dermed kommer godt ’hjem’ til Herlev.

En enig kommunalbestyrelse kunne den 14. september 2022 beslutte, at Herlev Kommunes serviceafdeling ikke skal rykke ind på Stokholtbuen, men i stedet etablere sig i erhvervskvarteret.

Den mulighed er opstået, da Herlev Kommune køber grunden Vesterlundvej 3, og HOFOR samtidig tilbyder kommunen at leje en grund på deres areal på Smedeholm 1. De to grunde støder op til hinanden, kun adskilt af vejen Smedeholm, og giver tilstrækkelig med facilitetsplads til Serviceafdelingen.

Dermed er det lykkedes – i henhold til den beslutning, kommunalbestyrelsen traf den 9. marts 2022 om at afsøge alternative placeringer til Stokholtbuen – at finde en bedre løsning.

Det glæder borgmester Thomas Gyldal Petersen, som har været opsat på at involvere HOFOR:

”Vi har været på jagt efter en god placering til vores vigtige serviceafdeling. Jeg glæder mig over, at det nu er lykkedes i et konstruktivt samarbejde med HOFOR. Det giver god mening trafikalt og miljømæssigt at bringe Serviceafdelingen tilbage til erhvervskvarteret. Og som bonus er der flere driftsfaciliteter, der kan bruges af begge parter. Det har ikke været enkelt, så jeg er tilfreds med, at det store arbejde nu ser ud til at bære frugt,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Godt hjem

Siden 2021 har det været kendt, at Serviceafdelingen skulle ’hjem’ til Herlev, efter i en årrække at have haft til huse på Turbinevej. Lejemålet er imidlertid blevet opsagt af Gladsaxe Kommune fra ved udgangen af september 2023.

Som led i etableringen i erhvervskvarteret skal et tillæg til kommuneplan og en ny lokalplan udarbejdes og godkendes – dels for at de to grunde kan tages i brug, dels så at en vej kan nedlægges til privat brug. Her er der tale om dele af det offentlige vejareal på Smedeholm.

Det påhviler nu Herlev Kommune, i henhold til bl.a. regler for høring og indsigelse, at tilvejebringe de nødvendige plangrundlag og ansøgning om byggeri af ny bygning på Smedeholm 1 – samt at indgå grundlejekontrakt, mageskifteaftale og driftsaftale med HOFOR. Disse vil sammen med en sag om nedlæggelse af dele af vejen Smedeholm blive fremlagt for kommunalbestyrelsen til godkendelse i december 2022.

De to grunde på Vesterlundvej 3 og Smedeholm 1 giver et samlet grundareal på ca. 4.300 m2. I alt er der afsat 38 mio. kr. til i perioden 2022-2024 at etablere en ny serviceafdeling, som skal være klar til brug pr. september 2023.

Fakta om serviceafdelingen
 

Serviceafdelingen har som primære opgaver:

 • At varetage den kommunale vintertjeneste
 • At sikre fremkommelighed og infrastruktur ved ren-og vedligeholdelse af kommunens vej-og stinet
 • At pleje og vedligeholde de grønne områder samt naturarealer
   

Serviceafdelingen råder bl.a. over:

 • Kassevogne
 • Ladbiler
 • Små og store traktorer
 • Læssemaskine og gaffeltruck
   

Serviceafdelingen består af:

 • I alt 20 medarbejdere