Mindre belysning på rådhuset

Publiceret 09-09-2022

Som et første, mindre tiltag i bestræbelserne på at spare på energien, er tidsrummet, hvor belysning ved rådhuset og i trappetårnene på rådhuset er tændt, blevet reduceret.

Der er nu lys tændt i tidsrummet kl. 6.30 til 18.30 i stedet for som tidligere kl. 5.00 til 22.00. 

Målsætningen er, at belysningen på rådhusets gangarealer skal reduceres med 50 %. 

Herlev Kommune arbejder på større og bredere sparetiltag, der dækker hele kommunen.