Idéer og input fra pårørende søges

Publiceret 08-09-2022

Invitation til workshop for pårørende onsdag den 21. september 2022 i Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev.

Herlev Kommune inviterer til workshop, hvor du som pårørende kan komme med input til kommunens nye politikker for handicap, sundhed og ældre. 

De nye politikker skal skabe retning for de kommende års udvikling på handicap- sundhed- og ældreområdet i Herlev. Samtidig skal politikkerne adressere de udfordringer, som vi står over for i kommunerne på alle velfærdsområderne ift. rekruttering, ulighed i sundhed og et øget pres på de kommunale budgetter.

Kommunen inviterer pårørende til møde om, hvad der kan fremme det gode liv for alle i Herlev.

Program for workshoppen

17.00-17.15 Velkomst ved Gitte Bomholt, Formand for Sundheds-og Voksenudvalget
17.15-18.00 Drøftelser i gruppe om input til nye politikker
18.00-18.20 Pause - vi byder på frugt, snacks, kaffe/te og en vand
18.20-18.50 Drøftelser i grupper om input til nye politikker
18.50-19.00 Opsamling og tak for i aften.

Tid og sted

Onsdag den 21. september 2022 i Frivilligcenter & Selvhjælp, Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev. 

Tilmeld dig senest den 19. september på mail@frivilligcenterherlev.dk