Farligt affald - aflever på genbrugsstationen

Publiceret 07-10-2022

Kemikaliehuset på genbrugsstationen på Mileparken 23 er åbent.

Du kan aflevere dit farlige affald indenfor bemandet åbningstid.

Farligt affald er for eksempel:

  • malingrester
  • rengøringsmidler
  • batterier
  • spraydåser
  • olieaffald
  • insekt- og ukrudtsmidler.

Genbrugsstationen er åben:

Mandag - fredag kl.12.00-18.00
Lørdag - søndag kl. 10.00-18.00