Ny udviklingsplan for folkeskolen

Publiceret 14-08-2023

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt en ny udviklingsplan for folkeskolerne i Herlev, som er blevet til i samarbejde med elever, forældre, medarbejdere og mange andre.

Udviklingsplanen ”Skolen skaber vi sammen” viser de overordnede sigtelinjer for kvalitet og mål for arbejdet i Herlevs folkeskoler fra 2023-2026. Planen er blevet til i en omfattende inddragelsesproces, hvor elever, medarbejdere, forældre, skolebestyrelser og mange andre har givet deres input til skolernes udvikling. Undervejs er der blandt andet blevet afholdt workshops, fokusgruppeinterviews, værdiværksteder og virtuelle borgermøder.

For borgmester Thomas Gyldal Petersen betyder det meget, at eleverne er blevet hørt i processen, og at deres stemme står stærkt i udviklingsplanen: ”Det har gjort stort indtryk på mig undervejs at høre elevernes klare tale. De sætter tydeligt ord på deres drømme og forventninger til skolen. Kun ved at involvere og inddrage børn, unge og andre omkring skolen kan vi skabe et fælles ejerskab og et fælles ansvar for skolen. Vi skal lytte til dem og leve op til deres forventninger til os.”

Udviklingsplanen bygger på en række værdier, som har været gennemgående i de samtaler og input, der er kommet undervejs i processen. Værdierne har en central plads i udviklingsplanen og er et vigtigt anker for arbejdet med folkeskolen. Planen bliver omdrejningspunkt for det videre samarbejde om skolernes udvikling – hele vejen fra klasselokalet til kommunalbestyrelsen.

Læs Skolernes Udviklingsplan