Kogeanbefaling i Herlev ophører

Publiceret 08-11-2022

Borgere i hele Herlev Kommune og på Herlev Hospital kan igen drikke vandet fra hanen uden at koge det først.

OPDATERET den 8. nov: Kogeanbefalingen ophæves på Herlev Hospital: Resultater af omfattende kontrolprøver fra hele ledningsnettet og fra Herlev Hospital viser, at vandet igen er rent i hele Herlev.

OPDATERET den 2. nov: Kogeanbefalingen ophæves i den resterende del af Herlev, der har været berørt af vandforureningen, nemlig det område beliggende mellem Hjortespringvej, Vindebyvej, Tvedvangen og Ettehavevej/Malurthaven. Der er dog fortsat kogeanbefaling på Herlev Hospital, som er påvirket af vandforureningen.

OPDATERET den 1. nov: Der er fortsat anbefaling om at koge vandet på Herlev Hospital og i området beliggende mellem Hjortespringvej, Vindebyvej, Tvedvangen og Ettehavevej/Malurthaven. I dag ophører kogeanbefalingen dog for den resterende del af Herlev.

OPDATERET den 31. okt: Kogeanbefalingen ophæves i Musikkvarteret.

HOFORs seneste analyser viser, at drikkevandet igen er rent i flere områder af Herlev. Du kan se på kortet her, om dit område fortsat er berørt af vandforureningen.

Det område, som fortsat er berørt af vandforureningen, anbefales at koge vandet. Der bliver taget vandprøver hver dag, og vi tager dagligt stilling til, om vi kan ophæve kogeanbefalingen, men vi kan endnu ikke sige noget om, hvornår det bliver.

Lad vandet løbe i 10 minutter

Bor du i det område hvor kogeanbefalingen er ophævet, skal du skylle dine vandhaner igennem, inden du begynder at bruge vandet. Alle vandhaner og brusere med koldt vand i huset åbnes - både dem inde i huset og eventuelle udvendige vandhaner. Vandet skal løbe kraftigt i 10 minutter. Derefter kan du bruge vandet fra vandhanerne, som du plejer. Hvis du vasker op i hånden, bør du desuden enten skylle din varmtvandsbeholder ud, eller skylle opvasken i koldt vand til slut.

Ved at lade vandhanerne løbe, fjernes de sidste eventuelle spor af forureningen i vandet i den enkelte husstands installation.

Det kan ske, at der kommer brunligt vand ud af hanerne, når de åbnes. Misfarvningen skyldes, at aflejringer af jernforbindelser i rørene løsnes, når der bliver brugt store mængder vand inden for et kort tidsrum. 

Det misfarvede vand bør ikke drikkes. Hanen skal skylles igennem ved at lade vandet løbe, indtil der igen kommer klart vand ud.

Yderligere information

Du kan læse mere på www.hofor.dk, og har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HOFORs kundeservice på 3395 2301. Der er åbent i dagtimer.