Elverparken udvikler sig

Publiceret 23-11-2022

Elverparken er løbende under udvikling, og i denne vinter er der også omlægninger af parken.

Der er nogle store træer, som har fået en alder, hvor de gradvis nedbrydes. Flere og flere store grene tørrer og dør. Af sikkerhedsmæssige årsager, må vi derfor blandt andet fælde en stor vandgran, en stor vingevalnød, en død birk og 3 store plataner med massive mængder af slimflåd.

Vandgranen har en meget flot stamme, så vi fælder træet i en stor højde (ca. 1,8 m.). Vi efterlader det nederste af stammen som en skulptur og et kommende insekthotel. Stammestykker og grene fra de andre fældede træer efterlades også i parken i det omfang, det er muligt, så der sikres dødt ved og dermed større biodiversitet i parken. 

Vi anlægger to nye bede med beplantninger med hjemmehørende træarter for at sikre nye træer i parken.  Der bliver i alt plantet 192 nye lærk, pil, bøg og fuglekirsebær i mindre størrelse. Træerne i de nye bede udtyndes i takt med, at de gror til. De nye plantebede med træer er placeret omkring boldbanen i Elverparken.