Velkommen til ukrainske flygtninge

Publiceret 17-03-2022

Når der er søgt om opholdstilladelse, står Herlev Kommune klar til at hjælpe ukrainere med indkvartering, støtte, børnepasning og fællesskabstilbud.

Herlev Kommune er glade for at kunne hjælpe de første ukrainske flygtninge, som er ankommet til kommunen. Hvad enten de har fundet vej til Herlev på egen hånd eller ved hjælp fra andre, byder Herlev dem velkommen og gør en indsats for at indlemme dem i lokalfællesskabet.

Det er dog vigtigt, at man som ukrainsk flygtning søger om opholdstilladelse i Danmark og af Udlændingestyrelsen er blevet anvist til Herlev Kommune. Herefter får Herlev Kommune automatisk besked og kan kontakte og hjælpe ansøgeren med bl.a. sundhedsscreening og indkvartering.

Er man herlevborger og har ukrainske flygtninge boende, opfordres man til at hjælpe dem med at søge opholdstilladelse.

Flere familier i Herlev har meddelt, at de også er klar til at åbne deres døre for ukrainske flygtninge. Det er en stor hjælp og gør det muligt hurtigt at indkvartere ukrainske flygtninge med opholdstilladelse.

Med midlertidig indkvartering på plads er næste skridt dialogen med hver enkelt flygtningefamilie – med henblik på at afklare behov og ønsker. Mulighederne for en tryg og forudsigelig hverdag i Herlev afhænger af adgang til egen bolig, job, skole, dagtilbud og fritidsinteresser mv.

Velkomsthus og Frivilligcenter

Herlev Kommune er i færd med at etablere et velkomsthus, hvor ukrainske flygtninge kan få den nødvendige praktiske hjælp og psykologiske støtte, og hvor børn kan lege og opholde sig.

I velkomsthuset møder de ukrainske flygtninge én samlet indgang til kommunen og i trygge, behagelige ramme, hvor fokus er på en god modtagelse. Det skal sikre, at der straks sker en koordineret indsats for hver enkelt familie.

I velkomsthuset vil ukrainske flygtninge blive mødt af sundhedspersonale, psykologer, jobcenter- og borgerservicemedarbejdere samt ansatte i Herlev Kommunes dagtilbud og skoler.

Velkomsthuset får adresse i Herlev Ungdomsskole på Højsletten 25 og slår dørene op mandag den 21. marts kl. 9.00.

I tæt samspil med velkomsthuset vil Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev danne ramme om det uformelle, mellemmenneskelige samvær. Det gælder herlevborgere og ukrainske flygtninge såvel som de ukrainske flygtninge imellem.

Herlevborgere, som ønsker at hjælpe til ved modtagelsen af ukrainske flygtninge og yde medmenneskelig støtte, kan henvende sig til Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev på telefon 61515405 eller via mail på mail@frivilligcenterherlev.dk.