Valg til skolebestyrelserne 2022

Publiceret 09-03-2022

Vær med til at sætte retningen for dit barns skole.

Der mange gode grunde til at stille op til skolebestyrelsen. Du får blandt andet indflydelse på skolens udvikling, hverdag og elevernes grunduddannelse. Og du hjælper børnene ved at gøre skolen bedre. Derudover får du et godt netværk med gode kontakter til andre forældre.

Valgperioden
Man vælges normalt for en fireårig periode, men den enkelte skolebestyrelse kan beslutte, om der skal indføres forskudte valg, hvor kandidaterne kan vælge, om de vil stille op for en 2-årig eller 4-årig periode.

Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt forældre, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen på valgtidspunktet. Det gælder også de forældre, der har indskrevet børn i 0. klasse (fra august 2022).

Skolerne udarbejder en liste over alle de forældre, som er valg- og stemmeberettigede. Listen ligger på skolens kontor fra den 9. -31. marts 2022, hvor du kan tjekke, om du er opført på listen.

Valget af forældrerepræsentanter finder sted i april/maj 2022.