Herlev Kommune arbejder på hurtig udfasning af naturgas

Publiceret 11-03-2022

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny varmeplan, som udstikker rammerne for den fremtidige varmeforsyning.

For ambitionerne om at reducere udledningen af CO2 og blive et klimaneutralt samfund senest i 2050 er udfasning af naturgas til opvarmning et vigtigt element. Så store områder som overhovedet muligt skal tilbydes fjernvarme, da det er en energieffektiv varmeløsning, der er et godt valg for den samlede grønne omstilling af samfundet.

Udarbejdelsen af varmeplanen sker i tæt dialog med kommunens fjernvarmeleverandør, Vestforbrænding. 

Herlev Kommune forventer, at et udkast til varmeplanen vil være færdig ultimo 2022 med henblik på offentlig høring, hvor du kan gøre din mening gældende.

Læs mere om arbejdet med varmeplanen her.