Kom med til informationsmøder om udvidelse af Motorring 3

23maj

Vejdirektoratet holder informationsmøder om øget kapacitet på Motorring 3. Kom med dine ideer og forslag til undersøgelsen af projektet.

I hverdagene kører der over 130.000 biler på Motorring 3, og derfor oplever trafikanter omfattende trængsel i myldretiden.

Derfor begynder Vejdirektoratet nu arbejdet med en skitseprojektering og miljøkonsekvensvurdering af et udbygningsforslag til øget kapacitet på motorringvejen.

Informationsmøder

I forbindelse med den indledende idéfase bliver der afholdt to informationsmøder, hvor du har mulighed for at høre mere om projektet og stille spørgsmål.

Den 23. maj 2022 kl. 19-21, Grønnemose Skole, Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg

Den 24. maj 2022 kl. 19-21, Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby

Der er et begrænset antal pladser til møderne. Du skal derfor tilmelde dig på mail til motorring3@vd.dk med information om, hvilket møde, du deltager i og, hvor mange du tilmelder. Fremvis kvitteringsmailen til mødet.

Ideer og forslag

Idé- og forslagsfasen løber fra den 16. maj frem til den 13. juni 2022. Når undersøgelsen med skitseprojektering og miljøkonsekvensvurdering er gennemført, bliver den fremlagt i offentlig høring i en periode på mindst otte uger.

Du kan indsende dine synspunkter, ideer og bidrag via projektets hjemmeside. Vejdirektoratet behandler alle bidrag.

I slutningen af undersøgelsen vil der blive afholdt en afsluttende offentlig høring, som vil vare i mindst otte uger. Vejdirektoratet forventer, at det bliver i medio 2023.

Se projekthjemmesiden og send dine bidrag her.