Fjernvarmeudbygningen i Herlev rører på sig

Publiceret 29-06-2022

Planen for, hvordan flest mulige af Herlevs olie- og naturgaskunder tilsluttes fjernvarme, tager form. Se hvornår du kan forvente fjernvarme.

Fjernvarmeselskabet Vestforbrænding har sat alle sejl ind på, at hele dets dækningsområde er tilsluttet fjernvarme ved udgangen af 2030.

Hurtigere kan det dog gå her i Herlev, hvor et stærkt ønske om hurtig udfasning af naturgassen skaber grobund for, at fjernvarmeudbygningen kan være afsluttet allerede inden udgangen af 2028. En ambition, der understøttes af den politiske klimaaftale om grøn strøm og varme, som et bredt flertal af Folketingets partier forhandlede på plads lørdag den 25. juni i år.

Seks varmeplandistrikter i to faser

Udbygning med fjernvarme til ca. 4.000 nye kunder i Herlev - de nuværende olie- og naturgaskunder - er et stort arbejde, som ikke kan udføres alle steder på samme tid. Arbejdet kommer derfor til at forløbe i to faser, i henholdsvis 2023-2027 og forventeligt 2024-2028.

Vestforbrænding har inddelt Herlev Kommune i seks varmeplandistrikter og på baggrund af objektive kriterier placeret disse i to faser.

De seks varmeplandistrikter fordeler sig som vist herunder:

Fase 1 (2023-2027)

 • Bebyggelser omkring Hjortespringvej, Herlevhuse, Eventyrkvarteret (nordlig del)
 • Tvedvangen
   

Fase 2 (2024-2028)

 • Musikkvarteret og Eventyrkvarteret (sydlig del)
 • Bebyggelser omkring Gammelgårdsvej
 • Bebyggelser omkring Skinderskovvej
 • Hækmosen
   

På Vestforbrændings hjemmeside kan du se, hvilket varmeplandistrikt den gade, du bor på, hører til. Du kan dermed også få information om, hvornår Vestforbrænding forventer at kunne levere fjernvarme til netop din adresse.

Indtast og find din adresse på Vestforbrændings hjemmeside.

Se også kort over alle varmeplandistrikterne i Herlev her.

Kriterier for rækkefølge

Der ligger fire objektive kriterier til grund for den valgte rækkefølge. Kriterierne har haft til formål at sikre en hensigtsmæssig og logistisk fordelagtig fjernvarmeudrulning.

Særligt har det vægtet højt, hvis tæt bebyggelse vil kunne medføre store støjgener over en længere periode, som følge af mange varmepumpe-opsætninger. Som vigtigt kriterium blev også udpeget gennemsnitsalderen på naturgaskedlerne i de enkelte områder.

De fire kriterier har været:

 1. En vurdering af om der er meget tæt bebyggelse (rækkehuse m.v.), hvor man vil kunne opleve ekstra støjgener, hvis der opsættes mange individuelle varmepumper.
 2. Den gennemsnitlige alder på naturgaskedler i de enkelte områder.
 3. Sammenhæng med udbygning i andre kommuner.
 4. Muligheden for at etablere midlertidige decentrale kollektive løsninger i enkelte områder.

Godkendelse af de to faser

Fase 1 af fjernvarmeudbygningen er indeholdt i det første projektforslag fra Vestforbrænding, som Herlev Kommune forventer at kunne godkende politisk i løbet af efteråret 2022. Fjernvarmeudbygningen til de resterende områder i kommunen – fase 2 – vil blive beskrevet i et særskilt projektforslag.

Vestforbrænding arbejder på at få indgået kontrakter med entreprenører, som muliggør at fjernvarmeudbygningen kan være færdig i 2028. I så fald vil Vestforbrænding i 2023 kunne påbegynde arbejdet med at udarbejde projektforslag for fase 2, som vil kunne forløbe i perioden frem mod ultimo 2028.

Læs mere og få flere detaljer om planen for fjernvarmeudbygning i Herlev Kommune.