Træningstilbud til borgere med KOL

Publiceret 07-02-2022

Sundhedsfremme og Genoptræning i Herlev Kommune tilbyder gratis træning og undervisning i et tidsafgrænset forløb - for borgere med henvisning.

For borgere med lungesygdommen KOL er der mulighed for at deltage i et forløb, som forbedrer konditionen og giver mere velvære i dagligdagen.

Sundhedsfremme og Genoptræning tilbyder det gratis trænings- og undervisningsforløb. Træningen varetages af fysioterapeuter og undervisningen af henholdsvis fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske og diætist.

Eneste krav for deltagelse på forløbet er en henvisning fra egen læge, samt at du selv kan transportere dig til/fra træningscentret.

Forsamtale

Ved en telefonisk forsamtale visiteres du til et træningsforløb - enten én ugentlig fysisk træning på hold på Lille Birkholm Center eller to ugentlige fysiske træninger kombineret med undervisning/vidensdeling på hold på Herlevgaard Center. Vurderingen af, hvad der er det rette for dig, foretages af Sundhedsfremme og Genoptrænings terapeut.

Vil du vide mere, kan du kontakte Sundhedsfremme og Genoptræning på tlf. 4452 6242 (hverdage kl. 9.00-10.30).

Trænings- og undervisningsforløbet med to ugentlige fremmøder på Herlevgaard Center er et engangstilbud. Det er derimod muligt at blive genhenvist til træning på Lille Birkholm Center, såfremt dette vurderes relevant.