Varmeplan for Herlev Kommune vedtaget

Publiceret 16-12-2022

Kommunalbestyrelsen har godkendt en ny varmeplan, der skaber klarhed om, hvornår olie- og naturgaskunder kan forvente fjernvarme.

Opvarmning er en af de største kilder til CO2-udledning i Herlev Kommune. Hvis kommunen skal nå sin målsætning om at reducere CO2-udledningen med 80% i 2030, er det derfor afgørende at se på varmesektoren.

Fjernvarme senest i 2028

Den nyligt godkendte varmeplan skaber klarhed om, at olie- og naturgaskunder kan blive koblet til fjernvarmenettet inden udgangen af 2028. På herlev.dk/fjernvarme kan du finde en tidsplan for fjernvarmeudbygningen i de forskellige områder af kommunen.

Efter vedtagelsen af varmeplanen, har Herlev Kommune sendt over 6.000 breve ud til bygningsejere i kommunen med besked om, hvad der gælder for deres område.

Udfasningen af olie og naturgas fra varmeforsyningen er et vigtigt skridt på vejen mod et klimaneutralt Herlev.