Ny træbeplantning i Herlev

Publiceret 06-12-2022

Et anlægsprojekt med at plante flere træer og buske i Herlev Kommune er gået i gang.

Træplantningsprojektet sker i Den Grønne Akse, hvor vi planter mere end 1.000 nye træer og buske for at tilføre området flere oplevelsesmuligheder og øge biodiversiteten lokalt. Området omfatter de grønne friarealer mellem Dildhaven, Hjortespringcenteret og Kildegårdsskolen Vest. 

Den Grønne Akse er en meget anvendt cykel- og gangsti, og arealerne udgør et lokalt parkområde. Med etableringen af den nye og varierede beplantning øger vi både nytte- og brugsværdien for nærområdets beboere, de kommende brugere af Rådhus Hjortespring og skolens elever. 

I træplantningsprojektet anvendes der forskellige plantearter, der hovedsageligt er hjemmehørende, og hvor en del bærer frugt eller bær, til gavn og nytte for både forbipasserende og dyrelivet. Vi sår også frø i dele af græsarealet, der skal pryde med vilde blomster sommeren igennem. Frøene stammer fra plantearter, som du kender fra den vilde danske natur. I foråret vil du fremover se påskeliljer og krokus blomstre. 

Anlægsprojektet starter i december og varer frem til april 2023.