Fornyet bandepartnerskab

Publiceret 15-12-2022

Den 8. december 2022 mødtes repræsentanter for Gladsaxe, Herlev og Ballerup kommuner samt politidirektøren fra Københavns Vestegns Politi for at forny en bandepartnerskabsaftale.

Bandepartnerskabsaftalen blev indgået første gang i 2013, da kommunerne oplevede banderelaterede skyderier. Siden har de tre kommuner arbejdet tæt sammen med Københavns Vestegns Politi for fortsat at sikre borgernes tryghed, begrænse tilgangen til bandemiljøerne og forebygge radikalisering.

Aftalen har indtil nu haft stor betydning for det kriminalitetsforebyggende arbejde, hvor den fælles indsats har gjort det lettere at opspore og hjælpe børn og unge med risiko for at ende i kriminalitet. Aftalen forpligter de tre kommuner og Københavns Vestegns politi til i fællesskab at udvikle metoder til at bremse den negative udvikling for børn og unge. Samtidig arbejdes med at hindre rekruttering til bandemiljøer samt opbygge en tryghedsskabende dialog mellem myndigheder og beboerområder om tiltag og udvikling i områderne.

Med bandepartnerskabet er der indført en systematik i kommunernes forebyggende arbejde, og der er udviklet fælles redskaber og metoder. Med fornyelsen af partnerskabsaftalen, skal metoderne ny videreudvikles samt søges udbredt til andre kommuner og øvrige interessenter.

Trine Græse, borgmester i Gladsaxe:

- Vi ønsker alle tryghed i vores byer. Derfor er det vigtigt med et godt samarbejde mellem kommunerne og politiet om at bekæmpe alt det, der kan skabe utryghed. Og bandekriminalitet kender ikke kommunegrænser.

Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev:

- Vi ser frem til at fortsætte det gode forebyggende arbejde omkring tryghed i vores byer. Når vi arbejder sammen på tværs af kommuner og politi, er vi stærkere og kan gøre mere for borgerne i alle tre kommuner.

Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup:

- Partnerskabet har stor værdi og betyder blandt andet, at politi og kommuner hele tiden er opdaterede på, hvad der sker i lokalområderne og kan handle hurtigt, hvis der måtte blive behov for det. Vi ved, at de unge færdes på tværs af kommunegrænserne, og derfor er det vigtigt, at vi arbejder tæt sammen.

Kim Christiansen, politidirektør i Københavns Vestegns Politi:

- En fælles, bred og vedholdende indsats mod bandernes uvæsen er stadig aktuel, og det arbejder vi løbende på i hele politikredsen – både med at få efterforsket og retsforfulgt deres kriminalitet men også med at forebygge og standse deres rekruttering af unge, som er på en forkert kurs i livet.