Budgetforslag 2023-2026

Publiceret 11-08-2022

Budgetforslag 2023-2026 er sendt i høring hos de høringsberettigede parter. Fristen er fredag den 2. september 2022 klokken 12.00.

Høringsberettigede parter kan indsende høringssvar på mail til budgetogregnskab@herlev.dk.

Se budgetforslaget her.

Første behandlingen i Økonomi- og Planlægningsudvalget er onsdag den 7. september 2022 og i kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2022.

Fristen for indsendelse af politiske ændringsforslag til borgmesteren er fastsat til den 26. september 2022.
 
Anden behandlingen er onsdag den 5. oktober 2022 i Økonomi- og Planlægningsudvalget og onsdag den 12. oktober 2022 i kommunalbestyrelsen.