natur_hentet fra colourbox.com

10 sti- og vejstrækning bliver udbedret

Nu bliver 10 sti- og vejstrækning i Herlevs grønne områder udbedret med bedre belægninger og hævede stistrækninger.

De 10 sti- og vejstrækninger har tidligere haft problemer med oversvømmelser i våde perioder. 
Mens stiarbejdet bliver udført, vil vi begrænse generne på stierne bedst muligt: entreprenørerne vil i anlægsperioden holde stier farbare så vidt muligt, men i de perioder, hvor de store maskiner arbejder på stierne, kan man være nødt til at færdes uden for stierne på de tilstødende enge, marker og skove.

De 10 stistrækninger er vist på kortet nedenfor:

Den foreløbige tidsplan for sti- og vejarbejdet:

Strækning Hvornår Bemærkning
Strækning A (Gråpilevej) angives senere  
Strækning B (ridestien) 8.-16. oktober  
Strækning C (sti ved Valnæsvej) 8.-12. oktober  
Strækning D (Grønningen) 18.-22. oktober  
Strækning E (ved Stadagervej)

24.- 28. september

15. oktober

opbrydning

ny asfalt

Strækning F (sti langs Kildegårdenes jorde) 1.-17.oktober  
Strækning G (sti gennem Smørmosen)

25.-28. september

26.-30. september

uge 44-45

opbrydes sti

udlægges ny asfalt

udlægges OB

Strækning H (vejen til Kildegården)

24.-28. september

14.-15.oktober

oprettes grus og udlægges asfalt

udlægges OB

Strækning I (sti mellem Skinderskovvej og Tubberupvænge)

2.-3.oktober

14.-15. oktober

oprettes grus og udlægges asfalt

udlægges OB

Strækning J (vej fra krebsdammen til rideskolen) 26.-30. september repareres asfaltbelægningen og afvanding
ved indkørsel til rideskolen udbedres.

Strækning K (stier i HI)

17.-18. september repareres asfalt og sti langs stadion hæves
Strækning L (stier i Hospitalsparken) 13.-28. september repareres asfalt og udlægges ny OB
Sti M 10. september - 14.oktober ny asfalt på sti og ny afløbsrise
Sti N 10. september - 14. oktober reparation af ujævnheder på asfalt