Nye priser i Hjortespringbadet fra 2019

Fra den 1. januar 2019 vil der i åbningstiden være en såkaldt primetime (det mest populære tidsrum blandt de badende gæster), hvilket medfører ændringer i billetpriserne.

Som det fremgår af overskriften indfører Hjortespringbadet nye priser pr. 1. januar 2019. Faktisk er der tale om en større ændring i prisstrukturen.

Hjortespringbadet er en meget populær svømmehal - og det er også først og fremmest herlevborgernes svømmehal. Derfor har Herlev Kommunalbestyrelse besluttet nye takster for brugen af Hjortespringbadet, herunder indførelsen af primetime i badets mest besøgte timer.

Det betyder en prisstigning for entré i primetime samt for rabatordninger som klippekort, månedskort og årskort. Dog kan herlevborgere opnå en særlig pris, hvormed badegæster med bopæl i Herlev vil blive tilgodeset.

Få overblik over den nye prisstruktur herunder.

Primetime-tider i Hjortespringbadet

Et nyt tiltag i Hjortespringbadet er indførelsen af primetime-tider. Primetime er de tidsrum i Hjortespringbadet med flest besøgende, og som derfor vil have en højere billetpris.

Badegæster med fast bopæl i Herlev Kommune kan dog i primetime opnå almindelige pris (entréprisen uden for primetime) mod forevisning af legitimation i form af sundhedskort.

I illustrationen herunder angives det, hvornår man som badegæst i Hjortespringbadet ankommer i og uden for primetime.

Taksterne for primetime gælder fra det med mørke felter angivne tidspunkt.

(Klik på illustrationen for at forstørre og zoome i den.)
 

Praktisk betydning for dig som badegæst

Hvad det i praksis betyder for dig som gæst i Hjortespringbadet, at der ændres i prisstrukturen, bl.a. med indførelsen af primetime samt forhøjelse af priser for badegæster med bopæl uden for Herlev Kommune, kan du se herunder. 

I illustrationen herunder angives det, hvordan du som badegæst i Hjortespringbadet pr. 1. januar 2019 skal forholde dig til de nye takster, hhv. som borger i Herlev Kommune og med bopæl i en anden kommune end Herlev.

Der er fortsat mulighed for både at købe enkeltbilletter til Hjortespringbadet i åbningstiden og for at købe såvel klippekort som måneds- og årskort i Hjortespringbadets online billetsystem.

Som det fremgår af illustrationen, skal du som herlevborger huske legitimation i form af sundhedskort ved ankomst til Hjortespringbadet i primetime, samt når du ønsker oprettelse i det online billetsystem.

(Klik på illustrationen for at forstørre og zoome i den.)
 

Priser for Hjortespringbadet 2019

I illustrationen herunder kan du se de priser, som gælder for Hjortespringbadet fra den 1. januar 2019.

Som det fremgår, stiger priserne i primetime, og der er en general prisstigning på rabatordninger (klippekort, månedskort, årskort). Dog opnår herlevborgere en særlig pris på såvel entré i primetime som på rabatordninger mod fremvisning af legitimation i form af sundhedskort. 

(Klik på illustrationen for at forstørre og zomme i den.)

* Primetime er mandag til torsdag kl. 16.00-19.00 samt weekend & helligdage kl. 08.00-17.00 - i alle andre tidsrum gælder de almindelige billetpriser.

** Ovenstående priser er gyldige mod fremvisning af legitimation i form af sundhedskort, som dokumenterer bopæl i Herlev Kommune.

*** Kvartalskort for pensionister er kun for herlevborgere og giver udelukkende adgang til badet i pensionisttiderne tirsdag og fredag.

Baggrunden for den nye prisstruktur

Hjortespringbadet er en populær svømmehal. År efter år er antallet af badende gæster steget, og hvert år er der flere gæster, end svømmehallen oprindeligt blev bygget til at rumme.

Den store succes har også en bagside - omklædningsforholdene er blevet slidte med årene, og der er et stigende pres på bassinerne. 

Hjortespringbadet er først og fremmest herlevborgernes svømmehal, og i 2012 blev svømmehallen netop renoveret med henblik på at give herlevborgerne et offentligt svømmebad med gode muligheder for både at motionere, lege og opnå velvære i terapibassinet. 

Derfor har Herlev Kommunalbestyrelse indført nye takster for brugen af Hjortespringbadet: Fra den 1. januar 2019 vil der i åbningstiden være en såkaldt primetime, som er det tidsrum, der er mest populært blandt de badende gæster, og som derfor vil have en højere billetpris. Til gengæld indføres en rabatordning for at tilgodese herlevborgerne.

Det betyder, at badegæster, der bor i Herlev Kommune, betaler mindre i primetime end gæster, der kommer fra andre kommuner. 

Herlev Idrætscenter

Skinderskovvej 31, 1. sal
2730 Herlev
44 52 58 58
idraet@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 15:00
Tirsdag 09:00  - 15:00
Onsdag 09:00  - 15:00
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 13:00
Lørdag  -
Søndag  -