Kom med ønsker og idéer til Herlevs idrætsfaciliteter

Vil du være med til at udvikle Herlevs idrætsfaciliteter? Så send os dine ønsker og idéer.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at indføre en proces for, hvordan borgere og idrætsforeninger i Herlev kan komme med ønsker til nye idrætsfaciliteter eller ændring af eksisterende faciliteter.

Processen for ønsker til faciliteter er udarbejdet i tæt samarbejde med idrætsforeningerne i Herlev, og indeholder seks faser, der gennemføres hvert andet år.

 

Der er tre grunde til at indføre en proces for ønsker til faciliteter i Herlev:

 • At skabe større transparens for idrætsforeninger og Herlevborgerne, når der prioriteres økonomiske midler ved de politiske budgetforhandlinger
 • At idrætsforeninger og selvorganiseret idræt får en systematisk metode til at kvalificere deres ønsker
 • At det politiske led får et større indblik i mængden og indholdet af projektønsker på idrætsområdet i Herlev Kommune

 

Processen for ønsker til faciliteter er opdelt i seks faser:

 • Fase 1: Præsentationsmøde og ansøgningsfrist for projekter.
 • Fase 2: Forvaltningen analyserer de indstillede projekter.
 • Fase 3: Idrætsforeningerne prioriterer projekterne på baggrund af analysen.
 • Fase 4: Forvaltningen udarbejder et notat på baggrund af Idrætsforums prioriterede ønsker.
 • Fase 5: Budgetforhandling og vedtagelse af nyt budget.
 • Fase 6: Vedtagelse af pejlemærker (først gældende i 2025).

 

Send online ansøgning med dine ønsker og idéer til idrætsfaciliteter

Send dine ønsker og idéer til Herlevs idrætsfaciliteter ved at udfylde ansøgningsguiden. Der er en vejledning til ansøgningsguiden i linket. 

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2023. 

 

Som en del af facilitetsprocessen, kan du komme med til et møde, hvor du kan præsentere dine idéer. Til mødet kan du fortælle andre om dit facilitetsønske.

Tilmeld dig præsentationsmødet.

 

I nedenstående faner kan du få et overblik over faser og vigtige datoer de kommende år: 2023 (pilot-år), 2024 (mellemliggende år) og 2025. 

Præsenter dine ønsker og idéer på møde den 26. januar 2023

Præsentationsmødet er et arrangement der afholdes for første gang den 26. januar 2023 kl. 17-19, og det er en del af Herlevs nye proces for ønsker til faciliteter. På mødet kan alle der ønsker det, fremlægge deres ønsker til facilitetsprojekter her i Herlev. 

Alt efter antallet af deltagere til præsentationsaftenen får hvert projekt 3-5 minutter til at fortælle om deres projekt. Herefter er der måske, igen alt efter antallet af deltagere, tid til spørgsmål.”

Tilmelding

For at deltage i arrangementet, skal I tilmelde jer online. Tilmeldingsfristen er den 19. januar 2023. 

Hvis I har et projekt der skal fremlægges, med en tilhørende PowerPoint præsentation, så skal I sende PowerPoint-showet til kulturogfritid@herlev.dk, senest mandag den 23. januar kl. 12.00.

Vigtige datoer 2022 og starten af 2023

Ansøgningsperiode

 • 15. november 2022 – 31. januar 2023

 

Præsentationsmøde

 • Præsentationsmøde 26. januar 2023

 

Ønsker til faciliteter prioriteres på Idrætsforum

2023: Pilot-årets faser og vigtige datoer

I pilot-året gennemføres fase 1-5. Fase 5 afsluttes med en grundig evaluering. Der kan komme ændringer eller rettelser til processen efter evalueringen. 

 

November 2022 - ansøgning

 • Ønsker til projekter og faciliteter sendes online. Ansøgningsguiden indeholder spørgsmål i fire kategorier:
  • Brugergrupper
  • Økonomi og praktiske forhold
  • Mangfoldigt idrætsliv
  • Udviklingstendenser/helhedstænkning
 • Ansøgningsguiden skal ikke ses som en tjekliste, men som et redskab til at gøre beskrivelsen af facilitetsprojekterne og ønskerne så konkret og gennemtænkt som muligt

 

Januar 2023 – Fase 1

 • Præsentationsmøde 26. januar – mere information følger 
 • Ved præsentationsmødet kan alle borgere, politikere og foreninger deltage. Formålet med mødet er, at alle der har ønsker og idéer til Herlev Kommunes idrætsfaciliteter, får mulighed for at præsentere deres idéer
 • Ansøgningsfrist for ønsker til faciliteter er den 31. januar 2023
 • Ansøgningsfristen ligger efter præsentationsmødet, så eventuelle ændringer eller rettelser kan laves inden ansøgningen sendes til forvaltningen

 

Februar/Marts 2023 – Fase 2

 • Analyse af ønsker til faciliteter (projekter) 
 • Forvaltningen analyserer og kvalificerer facilitetsprojekterne, både fra idrætsforeningerne og fra den selvorganiserede idræt. Her kan forvaltningen inddrage relevant viden på området, og få sparring og hjælp fra andre dele af forvaltningen

 

Marts 2023 – Fase 3

 • Idrætsforum prioriterer facilitetsprojekterne på møde den 14. marts 2023
 • Idrætsforum gennemgår de analyserede projekter og ønsker. Idrætsforeningerne laver en prioriteret liste. Idrætsforeningerne kan eventuelt grupperes, og grupperne kan forholde sig til forskellige projekter, fx afhængigt af størrelser på projekterne (små, mellem og store projekter)

 

April 2023 – Fase 4

 • Administrativt budgetforslag
 • Forvaltningen laver det administrative budgetforslag. Idrætsforeningernes prioriterede ønsker vedlægges. Derudover vedlægges ønsker fra den selvorganiserede idræt og forvaltningens egne input.

 

August – oktober 2023 – Fase 5

 • Budgetforhandlinger og vedtagelse af budget 2024

 

November 2023

 • Idrætsforum: Præsentation af budget og input til facilitetsprocessen (14. november 2023)
 • Møde i Idrætsforum hvor budget 2024 præsenteres
 • Forvaltningen præsenterer deres forslag til, hvordan ”midler til ekstraordinært vedligehold” kan bruges
 • Input til facilitetsprocessen

2024: Mellemliggende år - faser og vigtige datoer

I det mellemliggende år gennemføres fase 3-6. Den store forskel er, at der i de mellemliggende år ikke kan søges om nye projekter.

 

Marts 2024 – Fase 3

 • Idrætsforum: Korrigering af prioritetsliste
 • Idrætsforum gennemgår igen de analyserede ønsker til idrætsfaciliteter fra år 2023
 • Idrætsforeningerne laver herefter en korrigeret prioritetsliste

 

April 2024 – Fase 4

 • Administrativt budgetforslag
 • Forvaltningen laver det administrative budgetforslag
 • Idrætsforeningernes prioriterede ønsker vedlægges. Derudover vedlægges ønsker fra den selvorganiserede idræt og forvaltningens egne input

 

August 2024 – oktober 2024 – Fase 5

 • Budgetforhandlinger og vedtagelse af budget 2024

 

Oktober 2024 - Fase 6

 • Vedtagelse af pejlemærker
  • Kultur- og Fritidsudvalgets beslutter to til fire pejlemærker for projekter i 2025
  • Pejlemærkerne skal bidrage til at idrætsforeningerne og den selvorganiserede idræt, tænker deres projekter ind i en bredere sammenhæng
  • Pejlemærkerne forholder sig til idrætspolitikkens overordnede visioner og værdier

 

Ultimo oktober/primo november 2024

 • Ansøgningsguide åbner online på herlev.dk. Send dine ønsker og idéer til Herlevs Idrætsfaciliteter

 

November 2024

 • Budget 2024 præsenteres for Idrætsforum
 • Forvaltningen præsenterer deres forslag til, hvordan ”midler til ekstraordinært vedligehold” kan bruges. Forslaget bliver dog først godkendt politisk efterfølgende

2025: Første års faser og vigtige datoer

2025 bliver det første ”rigtige” år, hvor eventuelle ændringer fra pilot-året er tilføjet og processen er gennemprøvet.

Januar 2025 – Fase 1

 • Præsentationsmøde
 • Ved præsentationsmødet kan alle borgere, politikere og foreninger deltage. Formålet med mødet er, at alle der har ønsker og idéer til Herlev Kommunes idrætsfaciliteter, får mulighed for at præsentere deres idéer
 • Ansøgningsfrist for facilitetsprojekter – følger
 • Ansøgningsfristen ligger efter præsentationsmødet, så eventuelle ændringer eller rettelser kan laves inden indsendelsen

 

Februar/marts 2025 – Fase 2

 • Analyse af ønsker til faciliteter (projekter)
 • Forvaltningen analyserer og kvalificerer facilitetsprojekterne, både fra idrætsforeningerne og fra den selvorganiserede idræt.
 • Her kan forvaltningen inddrage relevant viden på området, og få sparring og hjælp fra andre dele af forvaltningen, såsom Center for Teknik og Miljø

 

Marts 2025 – Fase 3

 • Idrætsforum prioriterer facilitetsprojekterne på møde den 14. marts 2023
 • Idrætsforum gennemgår de analyserede projekter og ønsker. Idrætsforeningerne laver en prioriteret liste. Idrætsforeningerne kan eventuelt grupperes, og grupperne kan forholde sig til forskellige projekter, fx afhængigt af størrelser på projekterne (små, mellem og store projekter)

 

April 2025 – Fase 4

 • Administrativt budgetforslag
 • Forvaltningen laver det administrative budgetforslag. Idrætsforeningernes prioriterede ønsker vedlægges. Derudover vedlægges ønsker fra den selvorganiserede idræt og forvaltningens egne input

 

August 2025 – oktober 2025 – Fase 5

 • Budgetforhandlinger og vedtagelse af budget 2026

 

Ultimo oktober/primo november 2025

 • Ansøgningsguiden åbner online på herlev.dk. Send dine ønsker og idéer til Herlevs Idrætsfaciliteter

 

November 2025

 • Forvaltningen præsenterer budget 2026 på Idrætsforum
 • Møde i Idrætsforum hvor budget 2026 præsenteres
 • Forvaltningen præsenterer deres forslag til, hvordan ”midler til ekstraordinært vedligehold” kan bruges. Forslaget bliver dog først godkendt politisk efterfølgende