Nødkald

Hvornår kan du få bevilliget nødkald som hjælpemiddel? Og hvordan ansøger du om nødkald? Læs om det her.

Hvad er et nødkald?

Et nødkald består af en faststående sender og en bærbar enhed til at have rundt om halsen eller på armen. Ved at trykke på en af de to sendere, aktiveres nødkaldet og ringer op hos hjemmesygeplejen.

Opkald bliver besvaret døgnet rundt. Herefter sendes hjælp ud som vil være fremme inden for 60 minutter.

Formålet med nødkald

Nødkald giver mulighed for at kunne tilkalde hjælp i bestemte situationer, såsom:

  • Ved gentagne fald hvor man ikke selv kan rejse sig op
  • Hvor hurtig hjælp er nødvendig som følge af kronisk nedsat funktionsevne.

Hvem kan få bevilliget nødkald?

Bevilling finder sted efter en visitation fra hjemmesygeplejen. I visitationssamtalen vil sygeplejersken søge at afklare om behovet for hjælp kan opfyldes på anden måde. Derfor vil følgende forhold blive gennemgået i samtalen:

  • Er hjemmet indrettet hensigtsmæssigt?
  • Kan gangfunktionen optrænes?
  • Er der mulighed for at tilkalde anden hjælp?
  • Kan evt. sygdom/lidelse behandles bedre?
  • Er evt. medicin vurderet af egen læge inden for de seneste tre måneder?

 

Lovgivningen forudsætter at alle forhold er belyst og forsøgt afhjulpet før et nødkald bevilliges.

Varigt eller midlertidigt?

For det meste bevilliges varigt nødkald men i enkelte tilfælde kan der udlånes et midlertidigt nødkald. Et midlertidigt nødkald kan fx udlånes hvis du har haft brækket benet, går til genoptræning og samtidig er usikker på benene.

Nødkaldet bevilliges for ca. tre måneder, hvorefter der er en opfølgende samtale. Afhængigt af opfølgningen kan det midlertidige nødkald tages ned eller blive til en bevilling af varigt nødkald.

Omkostninger

Selve nødkaldet og den bærbare sender udlånes af Herlev Kommune.

Ansøgning

Du kan ansøge om nødkald ved at ringe til hjemmesygeplejen på tlf. 4452 6191 på en hverdag i tidsrummet kl. 8-15.

Herefter vil du blive ringet op inden for 8 hverdage for at aftale et tidspunkt for visitationssamtalen. Din ægtefælle eller en anden pårørende må gerne være til stede under samtalen.

Opsætning og adgang

Hvis du får bevilliget et nødkald sørger hjemmesygeplejen for at det bliver sat op.

Det er et krav, at du får en elektronisk lås BEKEY på din dør. Denne sikrer at hjemmesygeplejen altid kan komme ind i dit hjem.

Herlev Kommune sørger for opsætning, nedtagning og drift af BEKEY og det vil være uden omkostninger for dig.

Begrænsninger omkring nødkald

Når du har et nødkald må der ikke være sikkerhedskæde på døren. Har du en sikkerhedskæde kan det betyde at du ikke kan få hjælp. Hvis døren skal brydes ind kan det medføre udgifter til reparation, som du selv skal betale.

Vedligeholdelse af nødkald

Nødkald er et hjælpemiddel og du har pligt til at passe på det og vedligeholde det, i den tid du låner det. Det betyder at du skal holde det rent og sørge for at det ikke falder på gulvet.

Nødkald rengøres med en blød klud som er hårdt opvredet i lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel.

Aflevering af nødkald

Når du ikke længere har brug for nødkaldet, flytter til en anden kommune eller i plejebolig, skal du aflevere nødkaldet. Ring til hjemmesygeplejen på hverdage mellem kl. 8-15 for at træffe aftale om aflevering.

Hjemmesygepleje

Alle hverdage kl.08.00-10.00 og kl. 13.00-14.00
Weekender og helligdage kl.07.45- 08.15 og kl. 14.00-15.00.
Hver aften også weekend & helligdage kl.19.45- 20.15

 

Kommenhaven 17
2730 Herlev
44 52 61 91
sygepleje@herlev.dk