For dig der bor i hus

Bor du i villa eller privat rækkehus er du omfattet en række affaldsordninger, se her hvilke.

Rest- og madaffald og miljøboks

Rest- og madaffald

 • Rest- og madaffald henter vi én gang om ugen eller hver 14. dag efter dit ønske.
 • Stil beholderen med håndtaget ud af senest kl. 7 på tømmedagen.
 • Sommertømning fra uge 27-33: Alle får tømt hver uge, også selvom du er tilmeldt 14 dages tømning.
 • Rest- og madaffald tømmes fra en 2-kammer beholder på 240 liter på hjul.
 • Vi tømmer ikke affald den 25. december og den 1. januar, så har du tømmedag der, får du som udgangspunkt hentet dagen før. Hent din personlige tømmekalender.
 • Har du ekstra restaffald, kan du købe mærkater til en ekstra sæk hos Borgerservice på Rådhuset, Genbrugsstationen eller på Herlev Bibliotekerne. Sæt mærkatet på en klar sæk og sæt den sammen med din restaffald. Du kan også købe en ekstra afhentning via vores selvbetjening.

Miljøboks

 • Miljøboksen sætter du på låget af din restaffaldsbeholder inden kl. 7 på tømmedagen, når du ønsker at få dem tømt. Så bytter skraldemanden den til en tom.
 • Miljøboksen er til farligt affald og småt elektronik. Fx kan du komme beholdere til kemikalier eller dine brugte batterier, energisparepærer og din udtjente mobiltelefon i miljøboksen.
 • Vær omhyggelig, når du pakker dit farlige affald. Hvis den ikke bliver pakket og håndteret rigtigt, kan det være farligt at transportere og håndtere.
 • Sørg for at miljøboksen er lukket rigtigt, inden du stiller den ud til afhentning.
 • Husk at skrive navn på miljøboksen. For at leve op til de lovmæssige krav, skal du skrive navn og adresse på det klistermærke, som sidder på miljøboksen. Hvis boksen er uden navn, bliver den desværre ikke hentet.

 

Rest- og madaffald - Din tjekliste til en god adgangsvej

Skraldemændene skal nemt kunne komme hen til din rest- og madaffaldsbeholder. Derfor skal vejen hen til din rest- og madaffaldsbeholder leve op til disse krav:

 • Din beholder må max stå 50 meter fra vejen
 • Et jævnt, plant og fast underlag af fx fliser, beton eller asfalt
 • Ingen trin
 • Stigninger på max 10 %
 • Vejen skal være ryddet for sne og saltet/gruset
 • Mininum 2.1 meter frihøjde på adgangsvejen. Beskær træer og buske, så de ikke går ind over adgangsvejen
 • Minimum 1 meter bred adgangsvej
 • Ingen forhindringer, fx cykler eller haveredskaber
 • Havelåger skal kunne stå åbne af sig selv
 • Adgangsvejen skal være oplyst

Lever din adgangsvej ikke op til kravene, skal du stille beholder ud til fortovet senest kl. 7 på tømmedagen.

 

Madam Skrald - plast, papir, metal og glas

I tvivl om sortering? Slå op i sorteringsguiden

Madam Skrald er en affaldsbeholder med fire rum i. Disse er til henholdsvis plast, papir, glas og metal. 

Vi oplever for tiden mange fejlsorteringer og det betyder, at du kan opleve, at skraldemanden ikke tømmer din beholder. Hjælp os med fortsat at sikre høj kvalitet i dit affald od undgå, at din beholder ikke bliver tømt.

3 huskeregler kan hjælpe dig på vej

 1. Ingen pap (skal i pap), pizzabakker (skal i restaffald) eller karton (skal i pap) i papirrummet.
 2. Chipsposer, kaffeposer og emballage med en blank inderside skal til restaffald
 3. Metalrummet er til metalemballage og altså ikke brugsgenstande af metal.

Derudover skal du vide:

 • Vi tømmer Madam Skrald hver 4. uge
 • Husk at stille beholderen ud til skel med håndtaget ud mod vejen, når den skal tømmes.
 • Beholderen skal stå fremme senest kl. 7 på tømmedagen.
 • En overfyldt beholder kan ikke tømmes, da der er risiko for at affaldet falder ved siden af, og ender i det forkerte rum. Sørg derfor for, at indholdet ikke overstiger beholderens kanter.
 • Har du meget plast, kan du sætte een klar sæk med knude på ved siden af din Madam Skrald på tømmedagen.

Storskrald og pap

I tvivl om sortering? Slå op i sorteringsguiden

Storskrald hentes i fast ruteindsamling hver 14. dag. Storskrald og papbeholderen (hvis du har sådan en) sætter du ud på fortovet senest kl. 7. på tømmedagen. Tingene skal stå adskilt og være let at komme til, så det er let for skraldemanden at sortere det på sin bil.

Vi henter ikke storskrald den 25. december og 1. januar.

3 tommefingerregler til storskrald

Det er en god ide at bruge disse tre huskeregler, når du stiller storskrald ud. På den måde er det let for skraldemanden at fordele det på sin bil, og du passer godt på ham.

 1. Er det skilt ad?
 2. Er det sorteret?
 3. Er det lettilgængeligt?

Storskrald skal sorteres i følgende kategorier:

Stort indbo

Møbler, gulvtæpper og springmadrasser. Er dit møbel over 1 meter skal det så vidt muligt deles i mindre stykker.

Stort jern og metal

Stegepander, gryder, cykler, haveredskaber, barnevognsstel og andet stort og solidt jern og metal kan du stille til storskrald. Sæt en seddel på, hvor der står "storskrald" på cykler, barnevogne, gamle affaldsstativer og græsslåmaskiner, så skraldemanden ikke er i tvivl om, at han skal tage det med.

Pap

Rent pap, karton, æggebakker, bølgepap bundter du med snor eller putter det i en stor papkasse. Du kan også putte det i papbeholderen, hvis du har sådan en. Som en del af regerringens krav om øget sortering skal alle husstande have en pap beholder fra 1. juli 2021. Hvis du ikke har en papbeholder, vil du derfor modtage een i slutningen af juni måned. 

Elektronik

Hårde hvidevarer, computere og tv sættes frit ved skel. Småt elektronik kan du putte i din miljøboks. Har du meget småt elektronik kan du samle det i en klar sæk og sætte til storskrald.

Hård plast - dunke og havemøbler

I denne fraktion indgår større emner, der ikke kan være i Madam Skrald eller i en kube. For eksempel store spande, baljer, dunke, køleboks, havemøbler. Læg så vidt muligt emnerne i en klar sæk. Hvis ikke det kan være i en sæk stiller du det løst. Sækken må ikke indeholde fødevarer.

Keramik og porcelæn

Har du en lille smule porcelæn kan du lægge det i din miljøboks. Større emner afhentes løst eller i plastspand på max 15 liter.

Rest efter sortering

Når du har sorteret dit affald, er der en rest tilbage, som skal tilforbrænding. Det er flamingo, dæk fra cykler, knallerter, trillebør og sækkevogn, skumgummi, plexiglas, gavepapir, gavebånd, ringbind, Pak det i en klar sæk og sæt ud til storskrald.

Haveaffald

Haveaffald er græs, grene og afklip fra hække. Når vi henter det hos dig, kører vi til et behandlingsanlæg, hvor det omdannes til kompost. Der må derfor ikke være plast, urtepotter, køkkenaffald, stød, dyrestrøelse eller større mængder jord og rødder i affaldet.

Det er en god ide at kompostere haveaffaldet, så det kan genbruges i din have. På genbrugsstationen kan du frit låne en ukrudtsdamper eller mosmaskine.

Hvornår henter vi?

Vi henter dit haveaffald én gang om ugen fra 1. april til 30. november i fast ruteindsamling. Haveaffaldet skal stilles frem på fortovet tidligst aftenen før og senest kl. 7 på afhentningsdagen. Der er ingen begrænsning i mængde, dog må sække maks. veje 15. kg.

Du kan få hentet dit haveaffald på 3 måder

 • Bundte det i max 1 meter i længden og grene må maksimalt have en diameter på 15 cm
 • Samle det i en grøn 140 liters beholder. Sådan en kan du købe gennem kommunen. Du kan også købe en beholder på Genbrugsstationen dog kun via MobilePay eller kontantbetaling. Vær opmærksom på, at din beholder ikke bliver for tung. Skraldemanden kan godt afvise at tømme den, hvis han frygter, at gribekanten knækker i tømningen pga. for meget vægt.
 • Samle det i papirsæk. Sækken må ikke lukkes med snor og må maks veje 15 kg. Sækkene kan du købe på Genbrugsstationen eller i dagligvarebutikker, byggemarkeder og lignende. Vær opmærksom på, at du ikke må benytte en sæk, hvor der står "dagrenovation" på. Så tager skraldemanden den ikke med, da anlægget ikke må modtage dagrenovation.

Afbrænding

Borgere og grundejere må på egne arealer afbrænde:

 • små mængder rent, tørt brænde på særligt indrettede bålpladser
 • haveaffald Sankt Hans aften.

 

Tekstilaffald

En betydelig andel af tekstilaffald bliver i dag ikke udsorteret til genbrug eller genanvendelse, men havner i affaldet til forbrænding. Det er ærgerligt, da produktion af tekstiler generelt har en stor miljømæssig belastning.  

Det er nyt for kommunen at forholde sig til tekstiler, da indsamling og afsætning indtil nu primært har været overladt til NGO’er. Disse har i høj grad afsat tøj til udviklingslande. I takt med at mindre mængder tøj genbruges i udviklingslande, og der bliver mere fokus på at kunne finde gode måder at få materialerne genanvendt, er der behov for, at kommunen følger med i et afsætningsmarked, der er under udvikling.

Herlev Kommune har valgt en delvis indsamling af tekstil med opstart 1. juli 2021 fra villa og rækkehuse.

Du kan fra denne dato sætte en klar sæk med knude på ud til storskrald.

Tekstiler kan være (listen er ikke fuldstændig)

 • Plettet og hullet tøj
 • Sko
 • Støvler
 • Udtjente duge
 • Tæpper 
 • Sengelinned
 • Gamle håndklæder
 • Klude

Direkte genbrug

Er dit tøj i god og pæn stand anbefaler vi at det gives videre til direkte genbrug. I dag findes der stadig flere steder, hvor du kan sælge eller videregive dit brugte tøj. Du kan finde lokale platforme på fx Facebook, finde hjemmesider der sælger brugt tøj eller gå ned med det i din lokale genbrugsbutik.

Fremstilling af tekstil er yderst ressourcekrævende, hvor der anvendes store mængder af både vand, energi og kemikalier.  Derfor har det klart den største miljøgevinst at genbruge tøj.

Modificeret genbrug  

Har din T-shirt fået en flænge, er der gået hul på sønnens bukseknæ eller er der en plet som ikke vil gå af dugen? Der findes et hav af muligheder og let tilgængelige vejledninger på internettet om, hvordan du kan reparere eller lappe de små skader og således beholde det i klædeskabet.

Ligeledes findes der et utal af ideer og vejledninger på hvordan du f.eks. kan forvandle din T-shirt til en indkøbspose, flette bordskånere af stofrester eller noget helt andet.  

Genanvendelse

Kan dit tøj eller tekstil ikke genbruges kan du bruge vores ordning for tekstilaffald. Vores ordning omhandler ikke blot tøj, men også andet tekstil såsom sko/støvler, duge, tæpper, sengelinned, klude mm.

Det er eksempelvis muligt at genanvende fibre og gummi fra tøj og sko som fyld til bilsæder og faldunderlag på legepladser. Genanvendelsen er med til at reducere efterspørgslen på nye produkter, og mindske ressourceforbruget i fremstillingen af nye.

Markedet og teknologierne for genanvendelse af tekstil er forholdsvis nyt og under udvikling. Lige nu står vi overfor nogle udfordringer med genanvendelse af tekstilaffald blandt andet fordi tekstiler ofte består af mange forskellige og sammensatte materialer, hvilket gør det svært at adskille uden at reducere kvaliteten af tekstilerne. Ved indsamling af tekstil fra husstande kan vi blive klogere på mængder og sammensætning af tekstilaffald og være med til at drive et marked i udvikling.

Beholder størrelser

Dette er standard størrelserne på beholderne til villa/rækkehuse:

Mad/rest beholder 240 L:

H: 110 cm. B: 59 cm. D: 74 cm.

Madam Skrald beholder 370 L:

H: 107 cm. B: 77 cm. D: 81 cm.

Pap beholder 240 L:

H: 110 cm. B: 59 cm. D: 74 cm.

Haveaffalds beholder 140 L: (frivillig ordning)

H: 110 cm. B: 49 cm. D: 56 cm. 

Skillevægge

Nogle af beholderne er beregnet til flere typer affald, og er har derfor en skillevæg. Skillevæggen må ikke fjernes eller flyttes. Hvis du oplever problemer med at have plads til alt dit affald, kan du kontakte os, så kan vi hjælpe dig med at finde en løsning. 

Den røde miljøboks 21 L: (til farligt affald)

Affaldsteamet i Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44526443
affald@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -