Leverandører

Som modtager af hjemmehjælp kan du vælge, hvem der skal levere de indsatser, du er bevilliget af Herlev Kommune.

Godkendte leverandører

Herlev Kommune skal sikre, at borgere, der er bevilliget hjælp til personlig og/eller praktiske opgaver, har mulighed for frit leverandørvalg.

Følgende leverandører er godkendte til at levere hjemmehjælp i Herlev Kommune:

Personlig pleje og praktisk bistand

Den kommunale hjemmepleje, Tlf. 44 52 61 91

Human Care A/S, Tlf. 36 16 61 00, http://www.human-care.nu/

Indkøb

Egebjerg Købmandsgård A/S, Tlf  70 25 88 88, www.egebjergkobmandsgaard.dk

Intervare A/S, Tlf. 70 27 72 33, www.intervare.dk

Tøjvask

De Forenede Dampvaskerier A/S, Tlf. 44 22 07 07, https://dfd.dk/loesninger/toejvask-til-private/

Elis Danmark A/S, Tlf. 35 85 32 83, dk.elis.com/da

Madservice

Cafe Heiss, Tlf. 42 80 10 38, www.cafeheiss.dk

Det Danske Madhus, Tlf. 70 70 26 46, www.detdanskemadhus.dk

 

Kontakt Visitationen for nærmere aftale om dit valg.

Skift af leverandør

Du skal være opmærksom på, at ved overgang fra én leverandør til en anden leverandør, kan der gå måneden ud plus 30 dage før hjælpen fra den nye leverandør begynder. I den mellemliggende periode vil hjælpen blive leveret af den hidtidige leverandør.