Leverandører

Som modtager af hjemmehjælp kan du vælge, hvem der skal levere de indsatser, du er bevilliget af Herlev Kommune.

Valg af leverandør(er)

Det er muligt at vælge én leverandør til den personlige pleje og en anden leverandør til den praktiske bistand. Kontakt Visitationen for nærmere aftale om dit valg.

Skift af leverandør

Du skal være opmærksom på, at ved overgang fra én leverandør til en anden leverandør, kan der gå måneden ud plus 30 dage før hjælpen fra den nye leverandør begynder. I den mellemliggende periode vil hjælpen blive leveret af den hidtidige leverandør.

Oversigt over leverandører

Følgende leverandører er godkendte til at levere hjemmehjælp i Herlev Kommune:

Praktisk bistand

Den kommunale hjemmepleje, Tlf. 44 52 62 23.
Du kan læse mere om kommunens hjemmehjælp her

Coor Service Management A/S, Tlf. 23 68 48 04, http://www.coor.dk/

Grundig rengøring leveres af:

Coor Service Management A/S, Tlf. 23 68 48 04, http://www.coor.dk/

Personlig hjælp

Den kommunale hjemmepleje, Tlf. 44 52 62 23.

Du kan læse mere om kommunens hjemmehjælp her

Din Private Døgnpleje, Tlf. 27 73 67 67, www,dinprivatedøgnpleje.dk

PlejeDanmark ApS, Tlf. 43 64 40 40, http://lenashjemmepleje.dk/

Indkøb

Intervare A/S, Tlf. 70 27 72 33, www.intervare.dk

Fritvalgsbevis

Tøjvask

Berendsen Textilservice A/S, www.berendsen.dk

De Forenede Dampvaskerier A/S, www.dfd.dk/loesninger/borgervask

Madservice

Det Danske Madhus, Tlf 70 70 26 46, www.detdanskemadhus.dk

Fritvalgsbevis