Kommende arbejder i Herlev

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vejene og de trafikale forhold

Nye fartvisere på Herlev Hovedgade og Hjortespringvej

Som led i en realisering af kommunens Støjhandlingsplan 2018-2023 skal der ske støjreducerende tiltag på Herlev Hovedgade og Hjortespringvej i form af opstilling af nye fartvisere.

Et projekt, der planlægges udført i løbet af 2020. 

Projektet arbejder med at opstille flere nye fartvisere på Herlev Hovedgade og Hjortespringvej. Placeringerne er ikke på plads endnu, men hensigten er at placere fartviserne jævnt fordelt på de to vejstrækninger i begge køreretninger.

Meningen med de nye fartvisere er, at de skal vise bilisternes aktuelle hastigheder og prikke til bilisternes samvittighed, hvis fartviserne også blinker ved hastigheder over henholdsvis 60 km/t på Herlev Hovedgade og 50 km/t på Hjortespringvej og dermed få bilisterne til bedre at overholde de aktuelle hastighedsgrænser på de to vejstrækninger.

De to vejstrækninger er sammen med Herlev Ringvej og Motorring 3 (statsvej) de mest støjende vejstrækninger i kommunen.

En undersøgelse ”Effektkatalog – Viden til bedre trafiksikkerhed” viser, at fartvisere kan få bilisternes gennemsnitshastigheder til at falde med 2-10 km/t, i snit ca. 5 km/t. Ud over at det støjmæssigt vil betyde mindre trafikstøj (måske et fald på 1-2 dB), vil det trafiksikkerhedsmæssigt også kunne betyde både færre og mindre alvorlige uheld (typisk betyder et fald på 5 km/t i gennemsnitshastigheden hvor man forinden kørte 52,1 km/t i gennemsnit et muligt fald på 18% i personskadeuheld og 10% i materielskadeuheld).

Renovering af veje i 2020

I perioden fra august til oktober 2020 vil følgende veje blive renoveret. Det betyder, at der udlægges nyt asfalt og mindre fortovsrenoveringer udføres:

•    Pusterholmen
•    Jagtporten
•    Kringholmen
•    Åfaldet
•    Ametystvej
•    Emtedalen
•    Klintekongevej

Bor du på en af disse veje, vil du få nærmere information om udførelsens omfang.

Flere hastighedszoner

I gennem mange år har Herlev Kommune arbejdet for at få indført 40 km/t-hastighedszoner i boligområder.

Du kan læse meget mere om de nye hastighedszoner i 2020 samt om den kommende ”2 minus 1” vej på Stokholtbuen