Hjælp til ukrainske flygtninge

I Herlev er vi klar til at tage godt imod de ukrainske flygtninge og give dem den nødvendige hjælp og støtte.

Når ukrainske flygtninge ankommer til Herlev, får de en god modtagelse i, og vi sørger for, at de får den nødvendige praktiske hjælp og psykologiske støtte. 

Målet er at skabe rammer for de ukrainske flygtninge, som giver dem en følelse af hverdag – herlevborgere, foreninger, herboende ukrainere m.fl. kan yde et væsentligt bidrag i den henseende.

Det er vigtigt, at man som ukrainsk flygtning søger om opholdstilladelse i Danmark og derefter bliver anvist til Herlev Kommune af Udlændingestyrelsen. Herefter får Herlev Kommune automatisk besked og kan kontakte og hjælpe ansøgeren med bl.a. sundhedsscreening og indkvartering.

Er du herlevborger og har ukrainske flygtninge boende, opfordres du til at hjælpe dem med at søge opholdstilladelse. Læs mere om, hvordan det gøres herunder.

Kontakt ved akutte behov

Herunder fremgår det, hvem der skal tages kontakt til ved akutte behov, eksempelvis når Herlev Rådhus.

Støtte til børn, unge og familier

 

Akut psykiatrisk hjælp

Den telefoniske rådgivning har en ukrainsk tolk tilknyttet.

Telefontid: Mandag til onsdag 9.00-16.00, Torsdag 11.00-17.00, Fredag 9.00-15.00

Er der brug for akut psykiatrisk hjælp, skal du ringe 1813, 112 eller tage på en af Region Hovedstadens psykiatriske akutmodtagelser.

Læs mere om psykiatrisk hjælp (også på ukrainsk)

 

Akut sygdom

Ring 1813 uden for de almene lægepraksis åbningstider.

Ved akut behov for hjemmepleje, hjemmesygepleje eller midlertidig plads

Ved akut boligbehov udenfor rådhusets åbningstid

Kontakt: Center Sandholm

Center Sandholm
Sandholmgårdsvej 40
3460 Birkerød

Center Sandholms hjemmeside

Rådgivning

Support Ukraine

Rådgivning til ukrainske flygtninge, samt andre - Hotline kl. 8.00 - 22.00.

For ukrainske flygtninge: +45 71820039

For andre: +45 55270192

Hjemmeside

 

Dansk Flygtningehjælp

Foldere fra Dansk Flygtningehjælp til ukrainske flygtninge: ”At opleve krig og flugt” samt ”Sådan hjælper du et barn med traumer” – findes nu også på ukrainsk.

Folderne giver gode råd til den enkelte. De kan også bidrage til at normalisere reaktioner på traumatiske oplevelser og være et redskab til at tale om det, som ellers kan være svært.

Find folderne i alle sprogversioner her.

Du kan få folderne sendt på tryk ved at skrive på mail udsatte@drc.ngo.

 

Dansk Flygtningehjælp Frivilligrådgivning

Juridisk og socialfaglig rådgivning - telefontid mandag-fredag kl. 9.00 - 12.00

33 73 53 15

raadgivning.odense@drc.ngo

Sundhedstilbud

Ukrainske flygtninge, som har opholdstilladelse og bopæl i Danmark, har ret til gratis behandling i dele af sundhedsvæsenet. Læs mere i folderen Dig og din sundhed

Rådgivningstelefon for ukrainere

At opleve krig eller være pårørende til mennesker i krig kan være en stor psykisk belastning. Derfor tilbyder Region Hovedstadens Psykiatri nu rådgivning om, hvor man skal henvende sig for at få hjælp. Læs mere om rådgivningstelefonen

Opholdstilladelse og registrering af ukrainske flygtninge

Ukrainske flygtninge skal søge om opholdstilladelse i Danmark og efterfølgende finde sit ansøgningssvar via Udlændingestyrelsens hjemmeside. At søge om opholdstilladelse indebærer et besøg i Udlændingestyrelsens Borgerservice, hvor ansøgningen skal afleveres fysisk. 

Kravet om opholdstilladelse gælder uanset, om den ukrainske flygtning efter sin ankomst til Danmark har boet privat indkvarteret eller er blevet kommunalt indkvarteret. Når der søges om opholdstilladelse, sker der en registrering, som gør det muligt for kommunen at yde den nødvendige hjælp og støtte.

For at søge om opholdstilladelse skal ukrainske flygtninge gøre følgende:

  1. Printe ansøgningsskemaet og udfylde det i hånden eller udfylde skemaet på skærmen (i Word) og printe det. Efter print skal skemaet underskrives (i hånden). Find skemaet ved at klikke her (under "Hvordan søger jeg om opholdstilladelse efter særloven").
  2. Finde identitetspapirer og andre relevante dokumenter og tage kopier af dem.
  3. Bestille tid hos Udlændingestyrelsens Borgerservice (beliggende i Næstved) til at aflevere ansøgningen. Der kan bestilles tid ved at klikke her.
  4. Møde op i Udlændingestyrelsens Borgerservice på det bestilte tidspunkt for at få optaget biometri, aflevere ansøgningen og kopier af de forskellige dokumenter. 

Yderligere information og vejledning

I Herlev Kommunes Borgerservice kan ukrainske flygtninge få vejledning og hjælp til at udfylde og printe skemaet.

Søges der samtidig om opholdstilladelse for børn, skal barnet/børnene med ved besøget i Udlændingestyrelsen Borgerservice. Barnets/børnenes pas eller andre identitetspapirer skal også medbringes.

Læs mere på nyidanmark.dk/ukraine (dansk) eller på nyidanmark.dk/en-GB (engelsk).

Kan du have ukrainske flygtninge boende?

Det er en stor hjælp og viser velvilje og medmenneskelighed, når I som borgere og familier i Herlev åbner jeres hjem og tilbyder at have ukrainske flygtninge boende. 

Det vides endnu ikke, præcis hvor mange ukrainske flygtninge, som vil ankomme til Herlev eller hvornår. Derfor kan der heller ikke sige noget om behovet for privat indkvartering. Men at vi i Herlev kan stå sammen om at løse opgaven med at sikre god og tryg modtagelse, betyder meget.

Melder du dig til at have ukrainske flygtninge privat indkvarteret, vær opmærksom på følgende:

  • Der er ikke nødvendigvis et akut behov, men jo flere vi har på en liste og kan kontakte hvis nødvendigt, desto bedre. Behovet for privat indkvartering kan opstå med kort varsel, alt efter antallet af ukrainske flygtninge, der kommer til Herlev. Så at du melder dig, gør en forskel – også selvom der kan gå tid, før din hjælp bliver nødvendig.
  • Det vil i reglen være for en kortere periode, at du huser ukrainske flygtninge. Når de ukrainske flygtninge har opnået opholdstilladelse, vil det dels være kommunens opgave at sørge for indkvartering, dels afhænge af en fordeling, der sker på landsplan, om de bliver i Herlev Kommune eller bosættes i en anden kommune.
  • Når du huser ukrainske flygtninge i din bolig, foregår det vederlagsfrit. Skulle der opstå behov, kan du altid kontakte Herlev Kommune og Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev, som står klar til hjælpe på forskellig vis. 
  • Der vil være mulighed for også at benytte de tilbud, som tilbydes via Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev, eksempelvis tilbud om madlavning og fællesspisninger.

 

Skriv til ukraine@herlev.dk, hvis du kan have ukrainske flygtninge boende privat hos dig.

Vil du hjælpe ukrainske flygtninge i Herlev?

Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev er sammen med Herlev Kommune ved etablere en struktur for hjælp og aktiviteter, der kan varetages af frivillige.

Det vil være Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev, som kommer til at koordinere den frivillige hjælp til de ukrainske flygtninge, som kommer til Herlev. 

Vi ved endnu ikke, præcis hvor mange ukrainske flygtninge, Herlev Kommune modtager, og hvornår de kommer.

Hvis du vil tilbyde din hjælp, tager Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev imod din henvendelse og får registreret, hvordan du gerne vil hjælpe.

Kontakt Frivilligcenter Herlev på telefon 61515405 eller via e-mail på mail@frivilligcenterherlev.dk.

Læs mere om Frivilligcenter Herlevs tilbud til ukrainske flygtninge her

Tilbud til ukrainske flygtninge

Der findes en række tilbud til ukrainske flygtninge om gratis mad, tøj og sociale aktiviteter.

Se Frivilligcentrets oversigt over tilbud ved at klikke på dette link.

Taler du ukrainsk?

Hvis du taler ukrainsk og har lyst til at hjælpe ukrainske flygtninge, hører vi gerne fra dig.

Vi får muligvis brug for frivillige til at tolke for de ukrainske flygtninge.

Skriv til ukraine@herlev.dk, hvis du ønsker at hjælpe.

Sådan kan du hjælpe her og nu

Hvis du ønsker at hjælpe her og nu, kan du kontakte en af nødhjælpsorganisationerne. Flere af dem har meldt ud, at den bedste måde at hjælpe lige nu er ved at donere penge. Pengene skal blandt andet bruges til at købe medicin og nødhjælp lokalt. Du kan blandt andet støtte:

Kultur-, idræts- og fritidstilbud

Herlev Bibliotek
På Herlev Bibliotek kan ukrainere blive oprettet som bruger/låner på biblioteket. Du skal blot medbringe sit pas og henvende sig i skranken på biblioteket, hvor de kan hjælpe med oprettelse. 

Herlev Bibliotek kan ligeledes give adgang til at læse ukrainske aviser og tidsskrifter digitalt.

Læs mere om Herlev Bibliotek

Kontakt Herlev Bibliotek

 

Foreningstilbud 
Flere af Herlev foreninger tilbyder gratis kontingent til ukrainske flygtninge f.eks. Herlev Ishockey Klub, Herlev Løbe- og Atletikklub, IF Hjorten Fodbold og Boldklubben af 1973.

Læs mere om foreningernes tilbud og se hvem du kan kontakte på Frivilligcenterets hjemmeside.