Herlev Festuge: Information og tilmelding - for festugeaktører

Som deltager på Herlev Festuge - særligt med aktiviteter i bymidten, kan du her på siden finde masser af praktisk information.

Det er muligt at tilmelde sig Herlev Festuge 2022 fra start februar 2022. Tilmeldingsfristen for at tilmelde aktiviteter til Herlev Festuge 2022 er den 1. april.

OBS: DER ER LUKKET FOR TILMELDINGER TIL HERLEV FESTUGE 2022.

Aktiviteterne skal som udgangspunkt være gratis - for arrangementer kan der dog tages entre. 

Gå til www.herlevfestuge.dk

 

Praktisk information og retningslinjer for deltagelse på Herlev Festuge

For alle aktiviteter der tilmeldes Herlev Festuge, gælder følgende: Organisationen bag Herlev Festuge koordinerer aktiviteterne der afvikles i det afspærrede område på Herlev Bygade (fra T-krydset v. Herlev Bygade til T-krydset v. Herlevgårdsvej samt pladsen foran Herlev Kirke, området rundt om Herlev Bibliotek og i Byparken bag ved Hjulmandens Hus). Herlev by Night afvikles af Herlev Handelsstandsforening fredag aften i uge 35 i og omkring Herlev Bymidte Butikscenter og på Springvandstorvet. Aktiviteterne planlagt af Handelsstandsforeningen indgår i festugeprogrammet, som en del af Herlev Festuge. Foreninger og andre aktørers deltagelse i festugen er selvfinansieret.

Råden over vej
Herlev Festuge søger ’Råden over vejareal’ for det afspærrede område på Herlev Bygade (fra T-krydset v. Herlev Bygade til T-krydset v. Herlevgårdsvej samt pladsen foran Herlev Kirke, området rundt om Herlev Bibliotek og i Byparken). Aktiviteter tilmeldt i dette område fordeles af festugesekretariatet. OBS: Hvis I skal benytte andet offentligt vejareal til jeres aktivitet, skal I selv søge Herlev Kommunes Trafikmyndighed om brug af dette. Læs mere information på https://herlev.dk/borger/trafik-og-veje/tilladelser.

PR og kommunikation af festugen
Herlev Festuge står for en samlet kommunikationsindsats af alle Herlev Festuges aktiviteter – særligt fokus er på det samlede festugeprogram. Herlev Festuge laver ikke PR for enkeltstående arrangementer og aktiviteter. Herlev Festuge tilføjer gerne Facebookbegivenheder til vores Facebook kalender - I skal blot selv oprette begivenhederne, og give os besked om dette (eller sætte os på som co-host når I opretter begivenhederne).

For aktiviteter på Herlev Bygade fredag og lørdag i uge 35 gælder følgende: Herlev Festuge råder over et antal træboder, telte og scener, som alle aktører kan ansøge om at benytte. Herlev Festuge fordeler de ansøgte aktører i træboder, telte og på scener. Der kan ansøges om brug af telte, scener og boder fredag og lørdag i uge 35. Det er også muligt for jer selv at medbringe telte, pavilloner, vogne og lign. – det skal blot angives med mål i tilmeldingsskemaet. Herlev Festuge kan ikke bidrage økonomisk til leje af telte o. lign. I selv medbringer. Uanset om I ansøger om at benytte festugens scener, boder og træboder, eller om I vælger selv at medbringe telte, pavilloner, vogne etc., skal dette angives i tilmeldingsskemaet.

Parkering og aflæsning
Kørsel og aflæsning på det afspærrede område er tilladt i begrænset omfang. I kan midlertidigt køre ind på det afspærrede område for at læsse af/på. Parkering på området er ikke muligt. Der gøres opmærksom på, at organisationen bag Herlev Festuge ikke kan hjælpe med at anvise parkering under Herlev Festuge. Der henvises til Herlev Bymidte eller parkering v. Herlev Rådhus. Parkering af køletrailere Ønsker I at medbringe køletrailer skal dette angives i tilmeldingsskemaet. Køletraileren skal parkeres på det anviste område på kortet (v. Biblioteket) - og kan ikke blot placeres ved siden af de respektive boder og telte.

Strøm
Det er kun muligt at bruge strøm til de apparater I melder ind i tilmeldingsskemaet. Specielle stik mv. skal også anføres i tilmeldingsskemaet. Det er ikke muligt at låne forlængerledninger af Herlev Festuge, husk derfor tromler og forlængerledninger til udendørs brug. OBS: Der kan være langt fra strømforsyningen til boderne, så husk en lang tromle – gerne 25-40 m. Da strøm er en mangelvare i festugeområdet, er det ikke tilladt at medbringe flere elektriske apparater end allerede aftalt med festugen. Af sikkerhedsmæssige årsager er det et påbud fra politiet, at alle ledninger og kabler, der ligger på jorden, skal fastgøres grundigt med solid gaffatape eller tildækkes med måtter eller kabelkasser. Det er aktørernes ansvar at sikre dette.

Træboder
Herlev Festuge råder over 12 træboder i målene 1,5 x 2,5 m, som alle aktører kan søge om at låne. Festugesekretariatet fordeler træboderne ud fra følgende principper:
• Bedst udnyttelse – dvs. boden skal benyttes begge dage i hele åbningstiden. Hvis I kun skal benytte boden den ene dag, kan I muligvis dele med en anden forening.
• Herlev Kommune
• Folkeoplysende foreninger
• Andre aktører

Små madtelte
Herlev Festuge råder over et mindre antal madtelte i målene 3x3 m, hvori der forefindes ét bord samt køleskab. Festugesekretariatet fordeler teltene mellem de ansøgte aktører. Vi prioriterer bedst mulig udnyttelse af teltene i hele festugens åbningstid, samt et varieret udbud af mad/drikke. Vi kan ikke garantere, at der er telte til alle ansøgte aktører, og I kan således blive bedt om selv at medbringe telt eller lign. Teltene kan ikke stilles til rådighed til opbevaring.

Store telte – til musik og aktiviteter
Herlev Festuge råder over to store telte:
• Spisetelt i bygaden (9x18m)
• Byparkteltet i Byparken (10x27m)

Alle aktører kan søge om at lave aktiviteter i de to store telte i et begrænset tidsrum, da der skal være plads til alle. Aktiviteterne i de to telte koordineres af festugesekretariatet.

Scener
Herlev Festuge råder over en stor scene samt et antal mindre scener, som alle aktører kan søge om at benytte.
• Store scene (ca. 6x10m) – lyd og lydudstyr stilles til rådighed af Herlev Festuge
• Scene i Byparkteltet (ca. 6x10m) – lyd og lydudstyr stilles til rådighed af Herlev Festuge
• Danse/opvisningsscene ca. (6x7m) – Herlev Festuge stiller selvbetjent højttaler til rådighed til afspilning af lyd
• ’Det åbne byrum’ Derudover kan enkelte aktører benytte Herlev Bibliotek og Hjulmanden Hus.

Herlev Festuge stiller ikke drikkevarer eller lign. til rådighed for de optrædende aktører.

Opsætning af egne vogne, telte og boder
Opsætning af egne vogne, telte og boder kan ske fra torsdag kl. 16. Egne telte, boder og vogne skal være fjernet igen senest søndag kl. 17. Adgang til festugens telte og boder Har du fået tildelt enten telt eller træbod af festugen, kan du tidligst begynde opsætning i dette torsdag fra kl. 16. Festugens crew vil dog tidligst være på pladsen fra fredag kl. 10 til at svare på spørgsmål. Boder og telte skal være tømt når de forlades og affald skal smides i affaldscontaineren ved Biblioteket.

Alkoholbevillinger
Vi gør opmærksom på, at det er hver enkelt forening/aktørs ansvar at overholde gældende regler i forhold til myndigheder. I den forbindelse kan vi oplyse, at eventuelle alkoholbevillinger/lejlighedserklæringer søges hos Københavns Vestegns Politi, Tilladelses- og bevillingskontoret (se www.politi.dk). Der må kun søges alkoholbevilling til kl. 24.

Fødevaresikkerhed
Vi gør opmærksom på, at det er hver enkelt forening/aktørs ansvar at overholde gældende regler i forhold til myndigheder. Regler for fødevarer findes på www.foedevarestyrelsen.dk

Lotterier
Tilladelse skal evt. søges hos ”Spillemyndigheden”, se mere her: https://spillemyndigheden.dk/lotterier.

Forsikring
Forsikring af eget medbragt udstyr og materiel er hver enkelt forening/aktørs eget ansvar. 

Kort over festugeområdet med placering af boder, telte og scener

På kortet kan du se placering af jeres festugeaktiviteter. Du kan ligeledes se hvem der har fået tildelt træboder og madtelte samt om du selv skal medbringer pavillon, vogn eller lign.

Kort over placering af boder, telte, aktiviteter og scener (version 9.8.2022).

OBS: Med forbehold for at ændringer til den aktuelle placering kan forekomme ifbm. myndigheds godkendelse.

Brug af festugens træboder og madtelte

Træboder
Har I søgt om at benytte en af Herlev Festuges træboder, så kan I se her, hvem der har fået tildelt boderne: 

 • HI Gymnastik/GHG Gymnastik
 • Herlev Svømning
 • Herlev Hjorten Håndbold
 • Herlev Ishockey Klub
 • Herlev Håndbryggerlaug
 • Herlev Kommune, Underådgivningen
 • Herlev Country Dance Club
 • Herlev Billedskole
 • Ældre Sagen Herlev
 • Liria

 

 

Madtelte inkl. køleskab og to borde
 

 • Kejserens Køkken
 • Gamma Brewing
 • Vindruen Vinhandel/B73
 • Mikkels Pandekager
 • Monacos Finest gentlemen
 • Cafe TP
 • Impronta 
 • Herlev Jazzclub/Herlev Bordtennis

Salg skal ske fra fronten af boden, da andet kan blokere for eventuelle flugtveje.

Sceneplaner - se hvor og hvornår I skal optræde

I sceneplanerne for henholdsvis fredag og lørdag kan I se hvor og hvornår I skal optræde.

Sceneplan for fredag den 2. september 2022  (version 05.08.2022) 

Sceneplan for lørdag den 3. september 2022  (version 27.07.2022) 

OBS: Der er lydanlæg og lydmand i Byparkteltet og på Store scene, og der er opsat selvbetjent højtaler til afspilning af musik på Dansescenen. Billede af højttaler samt information om hvilke stik der kan tilsluttes, er på vej. 

Skal der laves lydprøve gøres dette umiddelbart inden optræden - og det tidsrum der på planerne er sat af til klargøring, omfatter både klargøring og lydprøve, hvis der ønskes lydprøve. 

Festuge program og kommunikation af jeres festugeaktiviteter

Programmet for Herlev Festuge udkommer den 1. august 2022 på program.herlevfestuge.dk 

I bedes venligst tjekke jeres aktiviteter og arrangementer igennem i programmet, og give festugesekretariatet besked på herlevfestuge@herlev.dk senest den 15. august, hvis der er ændringer til programmet.

PR og kommunikation af festugeaktiviteterne - gør festugen synlig: Brug de sociale medier
Herlev Festuge står for en samlet kommunikationsindsats af alle Herlev Festuges aktiviteter – særligt fokus er på det samlede festugeprogram.

Herlev Festuge tilføjer gerne Facebookbegivenheder til vores Facebook kalender - I skal blot selv oprette begivenhederne, og sætte Herlevfestuge som ”medorganisator”, når I opretter begivenhederne. 

Husk også at gøre brug af #Herlevfestuge, når I omtaler os på dine sociale medier - så kan vi nemlig lettere dele alle jeres fine opslag fra festivalplads, boder, scener og øvrige arrangementer og aktiviteter! Gør også gerne opmærksom på jeres aktiviteter i perioden op til festugen på de sociale medier.

Festugeplakater: Promover jeres festugeaktiviteter med en festugeplakat
Festugens kommunikationsgruppe har i år udarbejdet to festugeplakater. En med et kort udpluk af programmet og en tom plakat til promovering af egne aktiviteter. Plakaterne kan hænges op i jeres foreningslokaler, klubhuse o. lign.  

Programplakaterne kan afhentes på følgende steder fra 1. august:

 • Herlev Bibliotek, Herlev Bygade 70
 • Herlev Medborgerhus (1. sal)

 

Plakat til promovering af egne festugeaktiviteter (A3 PDF format til print)

Åbningstider for boder, telte m.m. på pladsen

Af hensyn til publikumsoplevelsen opfordrer festugeteamet til, at man holder sin bod eller stand åben i følgende tidsrum:

 • Salgsboder og aktiviteter: Fredag fra kl. 15-19 og lørdag kl. 10-19
 • Madboder og udskænkningssteder: Fredag fra kl. 15-22.30 og lørdag fra 11-22

Information, samaritter og toiletter

Information
Herlev Festuges information findes på Herlev Bygade 50C (den gamle politistation), og er bemandet fredag den 2. september og lørdag den 3. september kl. 10-24. 

Samaritter
Der er samaritter på festugepladsen fra fredag den 2. september kl. 15-24 og lørdag den 3. september kl. 10-24. 

Toiletter
Toiletter findes ved siden af Herlev Bibliotek. 

 

Herlev Festuge - festugesekretariat

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 55 23 / 44 52 55 33
herlevfestuge@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 08:00  - 15:15
Tirsdag 08:00  - 15:15
Onsdag 08:00  - 15:15
Torsdag 08:00  - 17:00
Fredag 08:00  - 14:15
Lørdag  -
Søndag  -