Grundlovsceremoni

Før ansøgere kan få dansk statsborgerskab, skal de deltage i en grundlovsceremoni. Den næste ceremoni bliver afholdt den 25. marts 2021 kl. 16.00.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig ceremonien her på siden ca. 5 uger før ceremonien afholdes.

Husk legitimation og erklæring til grundlovsceremoni

Du skal som ansøger selv medbringe gyldig legitimation til ceremonien og din erklæring fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som først må udfyldes, når du møder til ceremonien. Gyldig legitimation er eksempelvis opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt i Danmark. Det kan også være pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz.

Senest 14 dage før din deltagelse i grundlovsceremonien, skal du sende erklæringen på tro og love, som du også har modtaget, til Udlændinge- og Integrationsministeriet. I erklæringen skal du oplyse om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet. 

Grundlovsceremonier og coronasmitte

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om håndtering af coronasmitte afholdes grundlovsceremonier uden håndtryk.

De gældende frister for afholdelse af grundlosceremonier er også dispenserede på grund af corona. En grundlovsceremoni kan således afholdes senere end 4 måneder efter ikrafttrædelse af lov om indfødsrets meddelelse.

De ændrede retningslinjer opretholdes indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne ændrer sig.

Læs mere om grundlovsceremonien