Grundlovsceremoni

Du skal deltage i en grundlovsceremoni i din bopælskommune for at kunne få dansk statsborgerskab.

I Herlev Kommune foregår grundlovsceremonien to gange om året i kommunalbestyrelsens mødesal på Herlev Rådhus.

 

Tilmelding

Hvis du har fået direkte besked fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at du skal deltage i en grundlovsceremoni i din bopælskommune, skal du huske at tilmelde dig.

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation, som for eksempel kan være:

  • opholdskort
  • fremmedpas
  • konventionspas
  • kørekort udstedt i Danmark.

 

Det kan også være pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz.

 

Tro- og love erklæring

Sammen med brevet fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har du også modtaget en erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold begået her i landet og i udlandet. Det er en betingelse for deltagelse i en grundlovsceremoni, at du udfylder og underskriver erklæringen og sender den til Udlændinge- og Integrationsministeriet senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni.

Læs mere om grundlovsceremonier hos Udlændinge- og Integrationsministeriet

Spørgsmål

Ved spørgsmål omkring tilmelding til grundlovsceremonien, kan du rette henvendelse til Borgerservice på telefon 4452 7060 eller pr. mail til borgerservice@herlev.dk.