Sammen om et bæredygtigt Herlev

Et opgave udvalg arbejder med at gøre Herlev mere bæredygtig. Udvalget består af lokale virksomheder, borgere og foreninger på skift.

I perioden august 2019 og to år frem arbejder et udvalg, som kommunalbestyrelsen har nedsat, på at rådgive kommunen om indsatser og strategier i forhold til den grønne omstilling – for borgere, civilsamfund, erhvervslivet og kommunen selv. Udvalget har fået navnet: "Udvalg om Grøn Strategi og Omstilling".

Udvalget arbejder faseopdelt. I første fase har kommunens virksomheder været inviteret med. I oktober 2020 er anden fase med borgere startet op. Den tredje fase, hvor civilsamfund inviteres med starter i 2021.  

Udvalget arbejder med:

 • konkrete forslag til bæredygtighedsindsatser i Herlev Kommune.
 • input til Herlev Kommunes kommende klima- og energistrategi.
 • målsætninger og forslag til indsatser om bæredygtighed, klimatilpasning og miljø i den kommende fulde revision af kommuneplanen.
 • at inspirere til energioptimerende løsninger i forhold til kommunens bygninger, udstyr og materiel samt inspirere borgere og virksomheder i byen til energioptimereringer.
 • at arrangere et eller flere åbne arrangementer for borgere, virksomheder mv., der sætter fokus på udvalgets arbejde, resultater og/eller konkrete initiativer.

Kommunalbestyrelsen har valgt tre medlemmer, som deltager i alle udvalgets tre faser. Af dem er Michele Møller Amundsen valgt som fast næstformand i udvalget. Der vælges en formand blandt udvalgets eksterne medlemmer i hver fase:

 • Michele Møller Amundsen, Socialdemokratiet (A) 
 • Henrik Hilleberg, Det Konservative Folkeparti (C)
 • Ibrahim Benli, Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)

Du kan læse mere om baggrunden for udvalgets arbejde i kommissoriet

Virksomhedssporet

Fra september 2019 til august 2020 arbejdede udvalget på et virksomhedsspor. Alle lokale virksomheder med interesse for eller erfaring med grøn omstilling, har haft mulighed for at søge om at komme med i udvalget.

Der deltog otte repræsentanter for virksomheder i udvalget. De otte repræsentanter var udpeget af Økonomi- og Planlægningsudvalget i Herlev Kommune. Herlev Erhvervsråd har endvidere rådgivet kommunen i forhold til sammensætningen af udvalget. 

Udvalget bestod i perioden af:

Borgersporet

Fra oktober 2020 arbejder udvalget i et borgerspor. Otte herlevborgere er en del af udvalget. 

Der har i vinteren 2020 været afholdt en hvervekampagne, hvor alle interesserede herlevborgere med interesse for eller erfaring med grøn omstilling, har haft mulighed for at søge om at komme med i udvalget.

Der er udvalgt otte repræsentanter for borgerne i Herlev til udvalget, hvoraf tre pladser på forhånd var reserveret til unge. Derved består udvalget af én repræsentant fra Herlev Ungdomsråd, to fra Herlev Gymnasium & HF, samt fem øvrige repræsentanter. Medlemmerne er udpeget af Økonomi- og Planlægningsudvalget. 

Borgersporet fokuserer særligt på, hvordan kommunen kan hjælpe borgerne i Herlev til mere klimavenlig adfærd. 

En del af FNs Verdensmål

Udvalgets arbejde fokuserer på fire af FN’s 17 Verdensmål:

 • Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13 - Klimaindsats
 • Mål 17 - Partnerskab for handling.
   

Du kan læse mere om FN's 17 Verdensmål her.

Din bæredygtige idé

Alle kræfter skal samles for at skabe et bæredygtigt Herlev. Ingen idé må gå til spilde. Derfor kan alle – borgere og virksomheder – beskrive deres idé, som kan indgå i arbejdet mod et mere bæredygtigt Herlev.

Så hvis du ikke har tid eller lyst til at være med i udvalget, men alligevel har en super god idé, så send os en mail, så kommer den til at indgå i arbejdet. Beskriv ideen (hvad går den ud på, hvem er involveret og hvem kan/skal udføre den) og send dine kontaktoplysninger.

groen@herlev.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til udvalgets arbejde eller kommentarer er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Birgitte Steenstrup Berchtold på telefon 4032 5955 eller på mail groen@herlev.dk.