Sammen om et bæredygtigt Herlev

Et nyt udvalg skal gøre Herlev mere bæredygtig. Udvalget skal bestå af lokale virksomheder, borgere og foreninger.

I løbet af de næste par år skal et udvalg, som kommunalbestyrelsen har nedsat, rådgive kommunen om indsatser og strategier i forhold til den grønne omstilling – for borgere, civilsamfund, erhvervslivet og kommunen selv. Udvalget har fået navnet: "Udvalg om grøn strategi og omstilling".

Udvalget kommer til at arbejde faseopdelt. I første fase er kommunens virksomheder inviteret med, derefter startes anden og tredje fase overlappende, hvor henholdsvis borgere og civilsamfund inviteres med.  

Udvalget skal arbejde med:

 • konkrete forslag til bæredygtighedsindsatser i Herlev Kommune.
 • input til Herlev Kommunes kommende klima- og energistrategi.
 • målsætninger og forslag til indsatser om bæredygtighed, klimatilpasning og miljø i den kommende fulde revision af kommuneplanen.
 • at inspirere til energioptimerende løsninger i forhold til kommunens bygninger, udstyr og materiel samt inspirere borgere og virksomheder i byen til energioptimereringer.
 • at arrangere et eller flere åbne arrangementer for borgere, virksomheder mv., der sætter fokus på udvalgets arbejde, resultater og/eller konkrete initiativer.

 

Kommunalbestyrelsen har valgt tre medlemmer, som deltager i alle udvalgets tre faser. Af dem er Michele Møller Amundsen valgt som fast næstformand i udvalget. Der vælges en formand blandt udvalgets eksterne medlemmer i hver fase: 

 • Michele Møller Amundsen, Socialdemokratiet (A) 
 • Henrik Hilleberg, Det Konservative Folkeparti (C)
 • Ibrahim Benli, Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)
   

Vil du sidde i udvalget?

Er du borger i Herlev, og vil du være med til gøre kommunen grønnere og mere bæredygtig? Så skal du overveje at melde dig til Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling.

Udvalget starter sit arbejde i maj 2020 og arbejdet løber ca. et år. Udvalget holder møder hver anden måned. Møderne er arbejdsmøder med lille forberedelse.

Har du særlige forudsætninger for at tænke grønt, eller betyder den grønne omstilling bare noget for dig, så indstil dig til udvaget ved at skrive en besked med navn, adresse, alder og en kort beskrivelse af, hvorfor du gerne vil deltage i udvalget. Send til til udvikling@herlev.dk senest den 1. marts 2020.

Du kan læse mere om baggrunden for udvalgets arbejde i kommissoriet

Virksomhedssporet

Fra september 2019 til april 2020 arbejdede udvalget på et virksomhedsspor. Alle lokale virksomheder med interesse for eller erfaring med grøn omstilling, har haft mulighed for at søge om at komme med i udvalget. Der er udvalgt otte repræsentanter for virksomheder til udvalget. De otte repræsentanter er udpeget af Økonomi- og Planlægningsudvalget i Herlev Kommune(. Herlev Erhvervsråd har endvidere rådgivet kommunen i forhold til sammensætningen af udvalget. 

Udvalget bestod i perioden af:

En del af FNs Verdensmål

Udvalgets arbejde kommer til at omfatte fire af FN’s 17 Verdensmål:

 • Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13 - Klimaindsats
 • Mål 17 - Partnerskab for handling.

Du kan læse mere om FN's 17 Verdensmål her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til udvalgets arbejde eller kommentarer er du velkommen til at kontakte os. Hvis du er borger eller forening kan du kontakte udviklingskonsulent Morten Michaelsen på telefon 4452 6010 eller mail morten.michaelsen@herlev.dk. Hvis du er virksomhed kan du kontakte erhvervskonsulent Birgitte Steenstrup Berchtold på telefon 4032 5955 eller på mail birgitte.steenstrup.berchtold@herlev.dk

Din bæredygtige idé

Alle kræfter skal samles for at skabe et bæredygtigt Herlev. Ingen idé må gå til spilde. Derfor kan alle – borgere og virksomheder – beskrive deres idé, som kan indgå i arbejdet mod et mere bæredygtigt Herlev. Så hvis du ikke har tid eller lyst til at være med i udvalget, men alligevel har en super god idé, så send os en mail, så kommer den til at indgå i arbejdet.

Beskriv ideen (hvad går den ud på, hvem er involveret og hvem kan/skal udføre den) og send dine kontaktoplysninger.

Send til morten.michaelsen@herlev.dk